Svenska Yle får ny direktör

Svenska Yles nuvarande mediechef Johanna Törn-Mangs blir direktör för enheten från den första juli. Därmed blir hon chefredaktör för Svenska Yle, och tar över ansvaret för personalen samt innehållet och utgivningen på svenska.

Yle har utsett Johanna Törn-Mangs till ny direktör för Svenska Yle. Mangs, som nu tjänstgör som mediechef för Svenska Yle, tillträder den första juli. Foto: Ilmari Fabritius.

Som direktör för Svenska Yle kommer Törn-Mangs också att ingå i Yles ledningsgrupp. Hon tar över efter Marit af Björkesten, som lett Svenska Yle sedan 2012 och som nu blir chef för en ny enhet för strategi och publikrelationer.

”Behovet av trovärdig och mångsidig journalistik och högklassigt medieinnehåll på svenska i Finland kvarstår. Svenska Yle kan skapa ökad förståelse i dessa tider av ökad polarisering”, säger Johanna Törn-Mangs till Yle.

Svenska Yle ska anpassa sig till förändrade medievanor och konsumtionsmönster hos publiken, men också ta hand om de användare som fortsättningsvis använder de traditionella kanalerna, säger hon.

”I Svenska Yle har jag hängivna och kunniga medarbetare. Jag tror på framtiden och vår förmåga att svara till kommande utmaningar.”

Yles vd Merja Ylä-Anttila säger sig vara mycket glad över utnämningen av Törn-Mangs.

“Hon känner redaktionen och de som jobbar där väl, och åtnjuter ett starkt förtroende på Yle. Johanna har också goda kontakter till den finlandssvenska kulturen och vill främja samarbete. Svenska Yle är viktigt för den finlandssvenska identiteten, inte minst med tanke på barnprogrammen. Och på den vägen fortsätter vi också med den nya direktören”, säger Ylä-Anttila.

Johanna Törn-Mangs har arbetat vid Yle sedan 2012, och har tidigare bland annat varit korrespondent i USA.