Stor journalistisk vinst att samarbeta kring högerextremism

Ett radiosamarbete mellan Svenska Yle, SR och NRK ger ett bredare perspektiv och möjligheten att utnyttja varandras researchmaterial.

Av Michaela von Kügelgen

Vid bevakning av högerextremism är det svårt att få tillgång till källor och researcharbetet kräver mycket tid. Via radiosamarbetet om högerextremismen i Norden har Svenska Yle, Sveriges Radio (SR) och NRK utnyttjat varandras material.

”Det en stor journalistisk vinst för Nordvisionsbolagen. Vårt arbete visar att de högerextrema grupperna själva också har ett nära samarbete över nationsgränserna i Norden”, berättar Kjetil Saugestad som är projektledare för NRK Radiodok.

Marie-Jeanette Löfgren, som är programchef för dokumentärradioredaktionen på SR, håller med.

”Nordiska motståndsrörelsen är aktiv i hela Norden. Vi kan foga samman allt till en bild i stället för att ha en svensk, en norsk och en finsk”, säger hon.

Enligt Saugestad är det intressant att se likheter och olikheter mellan länderna, som till många avseenden liknar varandra.

”Men hur problem uppstår och hur de politiska lösningarna ser ut är olika. Med stöd från Nordvisionfonden har vi bättre råd med krävande research – vilket behövs när man arbetar med svåra ämnen som nynazism. Radioredaktioner har tyvärr väldigt sällan en stor researchbudget”, säger Saugestad.

Utbyte ger högkvalitativt sändningsmaterial Utöver researcharbetet har bolagen delat material med varandra och slutresultatet har varit ett flertal dokumentärer i alla länder.

En utmaning har varit att det på radio inte finns möjlighet till textning som på tv, men enligt Marie-Jeanette Löfgren behöver språket inte vara ett problem.

”Vi har många plattformar, till exempel webben. Det går också att ha andra personer som läser in en del, vilket gör det lättare än på tv”, säger hon.

Kjetil Saugestad poängterar att det är viktigt att vara tydlig med materialet som delas.

”När vi utbyter material lägger vi med manus och översättning. I Norge har vi en lång tradition av versionering av dokumentärer på andra språk. Lyssnarna förstår svenska och danska rätt bra, finska är det värre med.”

En nordisk vinkling ger också ett mervärde till publiken i de en – skilda länderna.

”En praktisk bonus av materialutbytet är att vi får många minuter högkvalitativt sändningsmaterial”, säger Saugestad.

Han tror ändå inte på alltför stränga regler för samarbetsprojekten.

”Varje land får själv bestämma, men det är viktigt att vi för en dialog och utbyter material i kollegial respekt och i samarbete med varandra.”

I Finland har Marko Hietikko från Svenska Yle producerat material för Yle via samarbetet. I början av 2018 belönades han med det journalistiska Topeliuspriset för sitt breda kontaktnät till forskare och medier som bevakar gränsöverskridande extremism.