Stöd till 46 nya projekt

Nordvisionsfonden har under höstens utdelning delat ut både produktionsstöd och utvecklingsstöd.

Sammanlagt 46 olika projekt fick stöd, i tillägg till de nio barn-, fakta- och kulturprojekt som redan tidigare fått decentralt utvecklingsstöd av genrebeställarna. Fondstyrelsen beslutade om utdelningen under sitt möte i Oslo torsdagen den 27.11.

Produktionsstödet uppgick till sammanlagt 9,6 miljoner EUR (71,7 miljoner DKK) och fördelas mellan 41 olika projekt.

I tillägg till de projekt som tidigare fått decentralt utvecklingsstöd fick nu fem nya projekt centralt utvecklingsstöd till ett belopp på 62.600 EUR (469.500 DKK).

Se listan på alla projekt som beviljats stöd.

Vårens ansökningsfrist är torsdagen den 7 maj. Fondstyrelsen möts den 4 juni i Reykjavik för att besluta om vilka projekt som tilldelas stöd.

 

Relaterat:

Nordvisionsfonden