Stöd till 40 nya produktioner

Nordvisionsfonden har igen delat ut både produktionsstöd och utvecklingsstöd.

Sammanlagt 40 olika projekt fick stöd i tillägg till de tio barn-, fakta- och kulturprojekt som redan tidigare fått decentralt utvecklingsstöd. Mötet fattade samtidigt beslut om att höja den totala summan i Research- och Utvecklingsfonden.

Produktionsstödet uppgick till sammanlagt 45 miljoner DKK kronor (drygt 6 miljoner EUR) och fördelas mellan 35 olika projekt.

I tillägg till de projekt som tidigare fått decentralt utvecklingsstöd fick nu fem nya projekt centralt utvecklingsstöd till ett belopp på 62.000 EUR.

Se listan på alla projekt som beviljats stöd.

På grund av försöket med decentrala medel har utfallit väl och på grund av att intresset att söka i fonden stadigt växer beslöt styrelsen också att höja den totala summan i Research- och utvecklingsfonden med 600.000 DKK årligt. Detta är ett tvåårigt försök som sedan kommer att evalueras.

Höstens ansökningsfrist är den 6 november