Status efter 100 dage

Efter de første 100 dage på jobbet gør generalsekretæren Henrik Hartmann for Nordvision status.

Hvad har overrasket dig mest positivt efter din første runde møder i programgrupperne?
Jeg er nok blevet mest overrasket over den enestående generøse måde hvorpå vi deler viden i Nordvision. Det har været et gennemgående træk ved alle de møder jeg har deltaget i, at alle har delt ud af deres strategier, ekspertise, og nye idéer. 

Jeg var jo godt klar over at antallet af samproduktioner var imponerende stor, og at Nordvision er et internationalt forbillede når det gælder antallet af samproduktioner. Men det er kommet lidt bag på mig, hvor mange strategiske ‘forretningshemmeligheder’ deltagerne på programmøderne udveksler med hinanden. Det er fantastisk inspirerende og må være godt for folks faglige udvikling og deres respektive produktions enheder.

Hvad har så overrasket dig negativt?
Ud over de forhold, som vi i sekretariatet gerne vil forandre og som vi i dette efterår har præsenteret for programgrupperne vil jeg gerne pege på et forhold: nemlig mere effektive møder. 

Hvad tænker du på?
F.eks. synes jeg den lidt slaviske gennemgang af situationsrapporterne kommer til at tage lidt rigelig tid på visse af møderne og man hurtig kommer til at bruge det meste af en halv dag på at komme i gang. I øvrigt et synspunkt jeg også har hørt fra flere af de deltagende. Hertil kommer, at man måske også kunne blive bedre til at beskrive – og pitche programforslag. F.eks. tror jeg at mere billedmateriale til inspiration og power points kunne at lette forståelsen – for dem (os), der (indimellem) har svært ved at forstå skandinavisk.

Måske skulle vi i sekretariatet, sammen med programgrupperne´s ordførende, overveje at lave en slag ”code of conduct” – for hvordan vi mest hensigtsmæssigt og effektiv gennemfører møderne i fremtiden. 

Har du været tilfreds med bestillerdeltagelsen på programgrupperne?
Både ja og nej. Jeg ved fra indførelsen af bestillersystemet i DR, at det tager lang tid at vænne sig til de nye tilstande. Fremmødet har ikke været så godt, omvendt fik mange bestillere måske lidt for kort frist med hensyn til invitationerne denne gang.

Men jeg håber at alle de respektive bestillerne møder op til møderne i foråret, dels for det fremtidige arbejde i Nordvision, men også fordi jeg tror at bestillerne vil have faglig glæde og inspiration af at møde deres nordiske bestillerkollegaer.

Hvad har sekretariatet foretaget sig de første 100 dage?
De første 100 dage er blandt andet gået med at mødes med 5 programgrupper og 3 faggrupper, samt besøge producenter og bestillere i DR og YLE. Vi har fået en fornemmelse af, hvordan Nordvision fungerer, udarbejdet en foreløbig arbejdsplan og præsenteret den for grupperne. Endvidere har vi lanceret 1. fase af et nyt website, et nyhedsbrev, og et forslag til en forenkling af den nordiske program statistik.

Hvad kommer sekretariatet til at foretage sig de næste 100 dage?
Vi kommer til at udvikle – , teste – og få igangsat 2. fase af websitet, altså Nordvisionens nye database / projektkalender. Vi kommer til at fortsætte med at understøtte bestillerintegrationen i vores samarbejde bl.a. også i de to strategiske grupper for henholdsvis barnkanaler og ungdomssatsninger.

Vi vil, i samarbejde med Nordisk forhandlergruppe, tage hul på arbejdet med de mange rettighedsproblematikker, der spøger rundt omkring i vores nordiske samarbejde.

Og så vil vi forsøge at fremme web-samarbejdet mellem vores bolag. Kun ca. 3 % af samtlige 340 projekter er web samproduktioner. Derfor sætte vi fokus på dette i foråret 2007.

Sidst, men ikke mindst, er mit ønske, at vi får nedsat en ”tænketank”, som skal komme med idéer til, hvordan vi får skabt et endnu mere dynamisk Nordvision.

Til allersidst vil jeg gerne have lov til at takke for den hel igennem fantastiske modtagelse Veera, Cecilie og jeg har mødt på vores rundtur i grupperne. Jeg tror aldrig jeg har oplevet noget lignende i et nyt job.