Spændende opstart af en ny samproduktion

En ny fællesnordisk børneproduktion er ved at tage form. ‘Kom og Leg’ som produktionen kommer til at hedde, skal give børn i de nordiske lande inspiration, til forskellige måder at lege på.

En ny fællesnordisk børneproduktion er ved at tage form. ‘Kom og Leg’ som produktionen kommer til at hedde, skal på 2-3 minutter give børn i de nordiske lande inspiration, til forskellige måder at lege på.

Rasmus Ladefoged, som står bag opstarten af denne samproduktion, er ikke i tvivl om, at muligheden for Nordisk udveksling er en bonus, men at det samtidig kræver at man går sammen og gør sig nogle fælles overvejelser om, hvordan samarbejdet skal struktureres.