Sökes: Tre goda formatideer – Finnes: 3 x 25.000 EUR

Nordvision anordnar tre formattävlingar i oktober där kultur-, fakta- och ungbeställarna söker nya nordiska formatidéer. Första priset för var och en vinnare är 25.000 EUR för viderutveckling av ett tv-format.

av Marianna Widmalm

Deadlinen för alla tre tävlingar är den 7 oktober.

Se briefsen och läs kriterierna på webben och tävla under hösten med dina nordiska kollegor för att få vidareutveckla dina formatidéer!

Ung-format konkurrance riktad mot målgruppen 15-30 år
Pitch: 22 oktober, Köpenhamn
Ung-gruppen söker ett nytt ung-format som ska kunna produceras i alla länder. Man är ute efter en serie på 6-10 episoder á 30 minuter i en målgrupp på 15-30 år. Målgruppen ska kunna preciseras. Man är öppen för olika genre, men undanber sig studio-, debatt-, drama- och sketchproduktioner.

Kulturformat konkurrance
Pitch: 28 oktober, Köpenhamn

Kulturbeställarna söker i sin tur ett nytt kulturformat med en fångande premiss och med klara, enkla och dynamiska grepp. Det är också  viktigt att formatet är såpass flexibelt att det ger plats till de olika ländernas och kanalernas uttryck.

Faktaformat konkurrance
Pitch: 30 oktober, Köpenhamn
Faktabeställarna söker ett nytt faktaformat som ska kunna producera i alla nordiska länder, och som gärna ska kunna upprepas i flera säsonger. Målgruppen ska vara bred och inkluderande med ett speciellt fokus på 25-30 år.

Kom ihåg att i samtliga fall sökes en formatidé, alltså något som kan produceras i alla nordiska länder.

Läs vad definitionen av ett format här på www.nordvision.org där det också finns en mer detaljerad beskrivning om vad de nordiska beställarna vill ha för program och detaljerad info om tävlingarna.