Snart möjligt att utväxla program i HD

Det digitala systemet Nordif har hittills inte klarat att utväxla program i HD mellan de nordiska bolagen. Men nu är två projekt igång – och snart ska möjligheten att skicka HD vara verklighet.

av Mikael Horvath

Det stora projektet – Nordif3 – har nu gått in i en ny fas. I mer än ett år har nu medarbetare och olika avdelningar i de nordiska bolagen, arbetat med att ta fram beskrivningar på vad systemet ska klara av. Samtidigt har processen pågått med att förankra ett gemensamt system, och där de nordiska bolagen tar ett gemensamt ansvar. Men nu har upphandlingen inletts – enligt alla tänkbara EU-villkor. Och i maj 2012 ska en leverantör vara utvald.

Det har varit en lång och komplicerad resa, inte minst tekniskt. Det är första gången bolagens tekniska organisationer har haft ett så djupgående nordiskt samarbete. Men projektet har även varit en utmaning/utfordran juridiskt och arbetsflödesmässigt. Och har väckt många frågor/spörsmål.
Vem ska äga systemet? Vem sköter upphandlingen? Vem ska sköta support och drift? Hur kopplar vi ihop bolagen tekniskt? Vilka behov har användarna/brukarna? Hur gör vi systemet enkelt och brukarvänligt? etc. etc…

Inköpsprocess igång

De nordiska bolagen kan icke äga något gemensamt. Därför har NRK tagit på sig ägarskapet och ansvarar också för den internationella inköpsprocessen (upphandlingen). De nordiska bolagen har däremot skrivit kontrakt med varandra om hur Nordif3 ska finansieras och brukas.

– Det er veldig fint at innkjøpsprosessen nå er satt i gang og vi kan forvente at en ny løsning er i drift om litt over et år, säger projektledaren Cecilie Stranger-Thorsen.

Inköpsprocessen kommer att ske i två steg. I december 2011 kommer de leverantörer väljas ut som anses ha störst möjlighet att leverera det som projektet kräver. Och sedan vidtar en lång process där de bolag som valts ut, ska visa hur de tänker lösa de krav och behov som finns på systemet.

En lång lista på mer än 120 (!) krav och behov, finns redan framtagen. Listan är ett resultat av den gemensamma arbetsgruppens arbete. Ett arbete där representanter från varje bolag varit representerade.

– Det har vært en tidkrevende prosess når fem bolags tekniske organisasjoner skal finne en god samarbeidsform, samtidig som vi skal finne en felles beskrivelse på løsningen vi leter etter, konstaterar Cecilie Stranger-Thorsen.

Katalysator för ökad utväxling
Men det är inte bara tekniska utmaningar som projektet har arbetat med. Nordif3 ska kunna utväxla både nyheter, faktaprogram och drama, och måste därför vara både flexibelt och driftsäkert. För att inte tala om snabbt/hurtigt och användarvänligt.

– Selv om arbeidsgruppen har hatt mange diskusjoner om ulike krave til løsningen har vi hele tiden vært fokusert på at Nordif3 må være enkelt i bruk og kan tilpasses ulik arbeidsflyt. På samme måte som Nordif2 var et viktig verktøy for å øke volumet i faktautvekslingen bør Nordif3 fungere som en katalysator for økt utveksling og samproduksjon i alle sjangre, säger Ceclie Stranger-Thorsen.

Efter att en leverantör av systemet är utvald – i maj 20112 – kommer det ta ytterligare ett drygt halvt år innan systemet är igång. Det måste först anpassas och implementerats i alla de olika bolagen. Det ska testas och användare/brukare ska utbildas. Därför är den beräknade starten för Nordif3 satt till december 2012.

När nu nyhetsverksamheten kommer på Nordif3, och HD-anpassningen gör det möjligt för nya användargrupper (exempelvis drama) att börja utväxla program via systemet, så kommer mer än 5.000 program/episoder/news items, att utväxlas varje år. Program som i sin tur genererar mellan 5-30% av de nordiska bolagens totala sändningstid (i broadcast). 

Interimlösning
Men Nordif3 är inte det enda projektet som arbetar med att göra det möjligt att överföra program i HD mellan länderna. Då nu flera av bolagen inte sparar sina HD-producerade program i SD (konverteringen till SD sker endast vid utsändningsögonblicket), finns det redan nu ett stort behov av att kunna överföra HD-program.

NRK har skissat på en lösning som går att ta i bruk tämligen snabbt/hurtigt. Lösningen bygger på Nordif2, där all metadata och low-res (tittkopior) överförs som vanligt. Men där själva HD-filen överförs via en FTP-server. NRK kommer att tillhandahålla en FTP-server, och hanteringen av HD-filerna kommer att kräva lite manuell hantering i de olika bolagen. Men systemet kommer förhoppningsvis att finnas på plats redan till årsskiftet 2011/2012.

En projektgrupp ska testa lösningen i november och fungerar allt väl kommer gruppen som utväxlar faktaprogram, vara de första som tar lösningen i bruk.
Ett osäkerhetsmoment är dock kapaciteten för överföringarna och den manuella hanteringen. Så denna lösning är inte en ersättning för Nordif3, utan endast en interimlösning under 2012, tills Nordif3 är på plats.