Småjusteringar i webbformuläret för fonden

Vi har gjort några småjusteringar till det ansökningsformulär som finns på webben där man söker om stöd från Nordvisionsfonden. Vi har försökt beakta en del av responsen som kom in efter att vi öppnade formuläret inför vårens ansökningsrunda. Observera att deadline för att söka från fonden till hösten är den 4 november.

Den kanske största förändringen är att utvecklingsstöd nu alltid söks i Euro, tidigare ansökte man i respektive lands valuta. Men eftersom ansökningarna alltid behandlas i Euro, har vi förändrat det inför den här rundan. Max-summan man kan söka om i utvecklingsstöd är fortfarande 20.000 EUR.

En annan förändring gäller finansieringsplanen man ska uppge då man ansöker om produktionsstöd eller om stöd för en reell samproduktion. Nu bör man uppge vilka de andra finansiärerna är och skriva om de är bekräftade eller obekräftade. Det här för att saksbehandlarna och fondsstyrelsen ska få en mer realistisk bild av finansieringsplanen för projektet.

Vi har också justerat hur gamla ansökningar syns för fondsstyrelsemedlemmar, samproducenter och beställare. Avslutningvis har vi gjort några layoutmässiga förändringar samt förändrat hur man väljer ansökningsformulär – det gäller ju att välja rätt formulär bland de fyra olika typerna av stöd.

Om du har frågor om Nordvisionsfonden eller om webbansökningsformuläret är du välkommen att kontakta Henrik Hartmann eller Mikael Skog på NV-sekretariatet.

Logga in och ansök om stöd på http://www.www.nordvision.org/nordvisionsfonden/ansoekningar/