Bakom kulisserna på det stora grävsamarbetet om Rysslands hybridkrig

Dokumentärserien ”Skuggkriget” visar hur Ryssland för hybridkrig i de nordiska länderna och försöker underminera demokratin, bland annat genom att använda sig av spioner. Serien har kommit till genom ett nära samarbete mellan DR, NRK, SVT och Yle. Vi har talat med några av nyckelpersonerna bakom samarbetet om att bygga tillit och arbeta mellan länderna under stor sekretess.

Tittelbilde fra samproduksjonen Skyggekrigen

I dokumentärserien "Skyggekrigen" avslöjar grävande journalister från DR, NRK, SVT och Yle hur Ryssland för hybridkrig i de nordiska länderna, till exempel genom att använda spioner. Foto: DR.

Nu kommer resultatet av månader av unikt och intensivt nordiskt grävarbete.

Serien ”Skuggkriget” berättar om Rysslands hybridkrig för att underminera demokratin i de nordiska länderna. Det sker genom spioner, aktioner under vatten och andra hemliga aktiviteter, som nordisk public service nu kan avslöja.

Arbetet med serien har pågått online, men också under fysiska möten, där all personlig elektronik lämnats utanför rummet.

Ett sådant stort samarbete kräver extra resurser på alla plan: Resor, möten, språk.

Det konstaterar Mikala Krogh, redaktionschef på DR Dokumentar.

”Vi har valt att publicera en gemensam produkt, en tv-serie i tre delar, och därför har samarbetet varit tätt. Journalisterna har haft en grupp där de gjort gemensam research, men de har också arbetat på egna historier. Sedan har redaktörerna haft en egen grupp, liksom cheferna”, säger hon.

Tillsammans är vi starka, säger Krogh om valet att slå ihop krafterna för att förverkliga det här projektet.

”Vi har ett stort nätverk och underlag av erfarenheter att bygga på. Det kan vara svårt att nå enighet och det är en stor grupp människor som ska involveras varje gång. Säkerheten har också varit en stor utmaning – vi har inte kunnat arbeta på normalt vis och har varit tvungna att iaktta stor försiktighet med hur vi delar information”, säger Krogh.

Det journalistiska arbetet har inte varit en tävling mellan de olika länderna, men vi har haft ett gemensamt mål…

Ny nivå på det nordiska samarbetet

Axel Björklund, projektledare och ansvarig utgivare för SVT:s ”Uppdrag Granskning” pekar på att projektet tagit det nordiska grävsamarbetet upp på en ny nivå.

”Vi på ’Uppdrag granskning’ har aldrig samarbetat på detta sätt tidigare. Dels journalistiskt – där researchen i högre grad kompletterar varandras uppdrag, och där vi valt olika spår inom en gemensam ram. Men ännu mer produktionsmässigt. I alla våra tidigare samarbeten har vi gjort en gemensam research och sedan varsin paketering. Här har vi i stället samlat resurserna till en maxad serie, och kompletterar med unika online- och nyhetsvinklar som är mer optimerade för respektive land”, säger Björklund.

Samarbetet har varit ”mycket nära”, säger han, och tillägger:

”På gott och ont, det har onekligen skavt emellanåt men vi har generellt klarat att hålla en god ton och en konstruktiv anda. Vi har samarbetat på fyra nivåer; mellan reportrar, mellan redaktörer, mellan chefer och i produktionskedjan. Det har varit otroligt givande hela vägen.”

Unik datakompetens kring mystiska båtar

Ett konkret exempel där samarbetet burit frukt handlar om mystiska båtar som rört sig i nordiska vatten.

DR:s team av journalister fick upp ett spår gällande båtarna, genom en hemlig källa. NRK:s team kunde i sin tur hjälpa till med att verifiera båtarnas koordinater tack vare en kvalificerad källa och unik datakompetens.

Här blev det tydligt hur kraften av ett ingående journalistiskt samarbete kunde korsbefrukta projektet på flera sätt, säger Axel Björklund.

Hans kollega på NRK, Reidar Kristiansen – redaktionschef för dokumentär- och samhällsavdelningen – pekar även han på den journalistiska kraften som den stora fördelen i samarbetet.

”Den samlade bredden i våra journalisters kunskap, kompetens och källnätverk blir ju mycket större än om vi håller oss för oss själva. Men också publiceringen får en helt annan genomslagskraft när vi är fyra nordiska public service-bolag som publicerar samtidigt”, säger han.

Styrningen av processerna är mer krävande med flera partner inblandade, konstaterar han samtidigt.

”Och även de geografiska avstånden, de olika språken och skillnaderna i kultur och rutiner gör det svårare”, säger Kristiansen.

”Vi har behövt resa mycket för att ha de mest känsliga diskussionerna utan digitala enheter. Krävande, prövande, men viktigt”, säger Axel Björklund.

DR:s Mikala Krogh. Foto: DR.

Med rätt historia kan samarbetet upprepas

Ett ord som återkommer i tillbakablickarna på projektet är ”tillit”.

”Det är självklart helt avgörande i ett sådant här projekt, och inget man bara kan besluta om – den måste skapas och upprätthållas. Jag tror det har varit viktigt att mötas fysiskt för att lära känna varandra ordentligt, att vi talat igenom ramarna och spelreglerna för projektet ordentligt, och även använt tid på att dela utmaningar, tvivel och svåra värderingar längs vägen. Det journalistiska arbetet har inte varit en tävling mellan de olika länderna, men vi har haft ett gemensamt mål om att göra den bästa nordiska historien kring det här temat. Det bygger tillit”, säger Reidar Kristiansen.

Också publiceringen får en helt annan genomslagskraft när vi är fyra nordiska public service-bolag som publicerar samtidigt

Axel Björklund säger att redaktionen kan plocka med sig nya insikter från arbetet:

”Vi har lärt oss väldigt mycket av DR:s dramaturgiska kompetens. Både strukturellt och konkret. Samtidigt har det varit viktigt att se på de olika ländernas etiska riktlinjer och hitta bästa möjliga vägar framåt när de kolliderat.”

Från DR:s sida säger Mikala Krogh att det här projektet hjälper till att skapa ramar för en liknande process i framtiden.

”Den här erfarenheten är guld värd, och om vi bara har den riktiga historien, som kan samla Norden, så ska vi absolut göra det igen. Med alla de erfarenheter vi har från den här processen, så låter det sig göras.”

Efter publiceringen är det läge att utvärdera hela samarbetet, säger Reidar Kristiansen på NRK:

”Jag tror det finns stor potential i att samarbeta med tvärs över landgränserna – och det finns också potential för att samarbeta ännu bättre. Vi kommer att göra det ännu bättre nästa gång.”

Se serien ”Skuggkriget”