Skräddarsytt berättande för olika plattformar

Crossmediaformatet ”Gå i mina skor” (sedermera Enkelbiljett till Europa) – vikten av att bryta etablerade former och vikten av en fysisk dimension i berättelsen.

Tomas Lindh, utvecklingschef vid Svenska Yle

Den 6:e augusti klockan halv nio på kvällen steg fyra stycken frivilliga in i en container på Vasa Torg där de låstes in i 24 timmar. Det här för att skapa uppmärksamhet och väcka debatt kring frågan om människosmuggling. Minuterna innan de gick in, hade en halvtimmes dokumentär med samma namn visats i Yle Fem. I radio och online kunde publiken följa skeendet i direktsändning.

Enkelbiljett till Europa berättades på samtliga plattformar som var tillgängliga för oss. Totalt 10 timmar direktsänd radio, två stycken tv-dokumentärer á 30 minuter, 24 timmars livestream online med visualiseringar och bakgrundsfakta och en fysisk närvaro under konstens natt i Vasa – där konceptet under dagen tog formen av en fysisk installation som publiken kunde känna och uppleva själv.

Värt att dela

Konceptet ville skapa debatt men framförallt få publiken att känna medmänsklighet i en tid där man lätt blir bedövad av nyhetsrapporteringen. Det är svårt att se människan och lidandet bakom nyhetsrubriker som konstaterar att ytterligare ett hundratal har omkommit vid en förlisning i medelhavet eller av syrebrist i en lastbil i Österrike. Enkelbiljett till Europa hade som målsättning att konkretisera katastrofen, få publiken att känna och komma närmare – och lyckades med det.

Under sex timmar hade publiken fritt tillträde, att själv gå in, se sovplatserna, navigera i mörkret och se hinken som fungerade som toalett – det här gav en helt annan kontaktyta.

Det gav också en orsak för publiken att prata – med oss, med varandra, i sociala medier och tidningar.

Konceptet upplevdes vara värt att dela med sig av.

Nytänk i programutvecklingen

Konsten att synas i mängden, att skapa historier som publiken upplever som värdefulla, som de vill ställa sig bakom, prata om och rekommendera blir allt viktigare och allt svårare.

För att klara utmaningen får man förbereda sig på flera förändringar i programutvecklingen – hur man identifierar behovet och berättelsen, men också hur man budgeterar och planerar innehållet, men framförallt se över själva definitionen av en berättelse, där det idag är mer relevant att tala om tre eller fyra berättelser i en, där alla kräver sin egen utveckling, sin egen budget, egna behov att möta och sina egna uttryck beroende av plattform. 

Plattformar och uttryck

Ser vi till projektet Enkelbiljett i Europa fungerar balansen mellan de olika plattformarna och uttrycken så här:

  • Berättelsen om fyra frivilliga som spenderar 24 timmar i en container utvecklades för sociala medier. Den berättelsen bryter den vanliga formen och kan upplevas värd att dela och att den fysiskt fanns tillgänglig förstärkte synligheten och delbarheten.
  • För online jobbade vi med visualiseringar och bakgrundsmaterial. Online kan vi lätt jobba med interaktivitet, livestream, visualiseringar och längre artiklar för att ge en större bild, där kan berättelserna finnas i ett större sammanhang.
  • För TV var berättelsen känslosam och äkta, tätt in på två flyktingar som rest till Finland i containers på lastbilar och båtar. Du vill med egna ögon se, höra och uppleva berättelsen. För det berättandet är TV en stark plattform.
  • Hela konceptet som pågick under totalt 36 timmar kunde hållas levande tack vare ytterligare en plattform, radion, som kontinuerligt gjorde publiken medveten om vad som händer just nu, kommer att hända och vad som händer härnäst. Etableringen, presentationen av de frivilliga och upptrappningen in till sjätte augusti bars fram av radions förmåga att vara närvarande och rörlig.

Oberoende av plattform så pekar alla berättelser mot samma värdegrund och i grunden samma berättelse – men delarna är till sin utformning självständiga och utvecklade enligt de begränsningar och fördelar som plattformen innehar.  

Fyra berättelser istället för en kräver mer kreativitet, att sända simultant över TV, radio och webb och att finnas fysiskt kräver mer flexibilitet och större samarbetsvilja.

Bekanta, men allt viktigare, nyckelord för bra innehåll.

 

Relaterat

Enkelbiljett till Europa på Yles sidor

Tidigare artikel på www.nordvision.org om Enkelbiljett till Europa