Siktet inställt på gemensamma mjukvarulösningar

Gemensam API-struktur kan var vägen till kostnadseffektivitet och snabbare utveckling i framtiden. Gränssnittet möjliggör gemensamma lösningar i slutändan, men tillåter alla Nordvisionsbolagen att ha sina egna interna system.

Av Mattias Erkkilä (webbchef, Svenska Yle)

Webbcheferna för Nordvisionbolagen och Sveriges Radio har inlett ett utvecklingsprojekt inom API-utvecklingen. Under det första skedet har Svenska Yle utrett nuvarande API-strukturer och framtida målsättningarna hos de deltagande bolagen. I februari tar webbcheferna ställning till det nästa steget i samarbetet.

API eller Application Programming Interface hänvisar till gränssnitten inom mjukvarusystem som man använder till att kommunicera eller använda funktionen som finns bakom gränssnittet. Till exempel via Yles Media API kommer man åt våra audio- och videofiler, bara man har rätt att använda API:n och skickar förfrågan i rätt form. Vår Articles API levererar webbartiklar och så vidare.

Kraften i API-baserade strukturer finns i möjligheten att sammankoppla väldigt olika och komplexa datorsystem utan en tung integration inom själva systemen. Kopplingarna skapas mot API:n och kan byggas, ändras eller slopas i en mycket snabb takt jämfört med hur länge kodutvecklingen brukar ta.

Ifall Nordvisionsbolagen skulle ha till exempel motsvarande Media API:n skulle en och samma play-lösning kunna tillämpas hos alla utan att bolagen skulle behöva ändra på sina interna system. På samma sätt strukturerade Articles API:n skulle möjliggöra en gemensam nyhetsapp och mycket annat. Gemensamma lösningar skulle innebära snabbare utveckling och effektivare resursanvändning vilket är livsviktigt med tanke på hur stora utvecklingresurser våra internationella konkurrenter har tillgång till.

Tillsvidare har alla jobbat självständigt med sina API-lösningar och -strategier och det finns en hel del skillnader i tillämpningarna och framtidsplanerna. Till exempel Yle har gjort en del av sina API:n helt öppna för publiken. Media API:n är öppen och nu finns det på marknaden redan flera självständiga, alltså inte Yle-producerade, applikationer som sprider Yles innehåll. På Apple TV kan man ta i bruk Koostin eller AreenaX som båda är utomstående applikationer som använder vår Media API.

 

Läs mera

Yles API:n (på engelska)