Si hei, vær en venn. Blime!

280.000 barn i Norge har sagt ja til å være ambassadører for vennskap. Bak kampanjen står NRK Super.

-NRK Super er den største barnekanalen i Norge, og vi ønsket å bruke den posisjonen til å lage en kampanje med et positivt og normativt budskap, forteller redaksjonssjef Hildri Gulliksen.

Ideen om BlimE! ble født våren 2010, og ble lansert høst samme år.

Målet er å inspirere barn til å se hverandre, bry seg om hverandre og inkludere hverandre, og slagordet er ”Si hei, vær en venn. BlimE!”

– Mobbing er et stort problem blant barn, og vår første tanke var å lage en antimobbe-kampanje. Vi så fort at det ville være utfordrende for en barnekanal å fronte et budskap med så sterke negative assosiasjoner over lang tid. Vi besluttet derfor å vende budskapet, og heller si ”Si hei, vær en venn.” BlimE!  For dette er en viktig beskjed. Å oppleve at andre bryr seg om oss gjør godt for selvfølelsen vår. Da mestrer vi motgang og utfordringer i livet bedre.

Her er noen av aktivitetene i kampanjen i 2010:

Synlig planting:  Kampanjen ble plantet i MGPjr-finalen i Oslo spektrum i september 2010.

BlimE!-uka: Den siste uken i oktober ble kampanjen for alvor lansert da NRK Super ble gjort om til en BlimE-kanal. Programskjemaet ble lagt om og mange programmer ble erstattet med programmer om vennskap eller hadde et spesielt fokus på det å bry seg om andre.

Grafisk profil: BlimE! har en egen grafisk profil med logo og bumpere.

Ambassadører:  8 kjente barn og 8 kjente voksne var ambassadører for kampanjen i 2010. De har stått fram på NRK Super med sin personlige historie om en gang noen virkelig så dem, og hvordan det påvirket dem. Kortversjoner av disse historiene er klippet sammen til små musikkvideoer som har gått på både NRK Super og NRK1.

Armbånd: Alle barn som ønsker å være ambassadører for BlimE! kan få tilsendt et turkist armbånd. Pr april 2011, har 280.000 barn bedt om et slikt armbånd.

Nett: BlimE! har en egen nettside med spesielt fokus på informasjon og dialog

– BlimE! eksisterer med egne videoer og en egen nettside, men helt avgjørende for kampanjens gjennomslagskraft har vært at BlimE!-budskapet også gjennomsyrer de vanlige programmene i NRK Super. Vi har laget et årshjul for hele NRK Super hvor BlimE! er synlig i ulike programmer, på ulike flater og for ulike målgrupper gjennom året,  sier Hildri Gulliksen

I 2011 gjentar NRK Super formelen fra 2010 med BlimE!-uke og nye ambassadører. I tillegg lager de BlimE!-låt,  integrerer BlimE! i tradisjonelle barneleker og lager demovideoer til sommerskjemaet, barna får slippe til med egne vennehistorier og barn oppfordres til å lage BlimE!-armbånd selv og sende dem til NRK Super. Målet er å lage verdens lengste vennelenke i programmet Påskemorgen.

Mer om kampanjen på www.nrksuper.no/blime