Sekretariatet fulltaligt igen

Efter att en tid gått runt på bara två man är NV-sekretariatet åter fulltaligt då Mikael Skog börjat jobba som projektkonsult från och med årsskiftet.

Om du har frågor når du lättast Micke på adressen msko(at)dr.dk. Du är givetvis välkommen att ta kontakt med NV-sekretariatet i alla de frågor du har om Nordvisionssamarbetet. Micke Skog kommer att ha ett särskilt ansvar för Nordvisionswebben och också webbprojekt i övrigt. Dessutom kommer han också att långt administera ansökningarna till Nordvisionsfonden.

Mikael Skog on aloittanut Pohjoisivision sihteeristössä. Jos sinulla on kysmyksiä koskien Pohjoisvisiota voit ottaa yhteyttä Mikaeliin myös Suomeksi. Mikaeliin voi tietenkin ottaa yhteyttä kaikissa asioissa, mutta hänellä on erityinen vastuu Nordvisionin nettisivuista ja Pohjoismaisista nettiprojekteista, sekä Nordvisionsfondenin hakemuksista. Helpoiten saat Mikaelin kiinni sähköpostitse osoitteessa msko(at)dr.dk.