SAS – en skandinavisk drøm på vinger

Historienätverkets första samarbete är klart för sändning. Det tog endast 8 månader från historiegruppens första möte till att det första programmet blev klart.

av Marianna Widmalm

Programidén kom till på historiegruppens första nätverksmöte hösten 2012 under en diskussion om hur man skulle kunna använda de nordiska bolagens gedigna arkivmaterial på ett nytt sätt. Samtidigt med mötet pågick SAS-krisen och frågan kom upp vad som kan finnas i arkivet hos DR, NRK och SVT om SAS.

Thomas Houkjær, chef för DR Historie, ville väldigt gärna förverkliga idén snabbt och sökte utvecklingsstöd från Nordvision för att producera en pilot. När piloten presenterades visade SVT och NRK ännu mer intresse och samproduktionen om SAS blev ett faktum. I och med att alla tre bolagen var med i projektet sökte även DR samproduktionsstöd, som DR tilldelades i juni 2013.

Arbetet hade redan börjat i januari 2013 och DR blev huvudproducent under redaktör Anne Røgilds ledning. Arbetet inleddes med ett samproducentmöte där Lars Säfström från SVT, Kristine Ramm från NRK samt Anne Røgilds och Nille Westh från DR arbetade fram berättelsen om SAS.

”Utgångspunkten för samarbetet mellan NRK, DR och SVT kring SAS-filmen är att vi kan använda oss av varandras arkiv utan kostnad (förutsatt att inga externa rättigheter är involverade – redaktionens kommentar) vi samproducerar inom Norden, och ett förslag om att göra något om SAS kom upp som en första idé. Det finns ett rikt material i alla våras arkiv kring vårt gemensamma flygbolag, och genom SAS kan vi också berätta om en del av Sveriges, Danmarks och Norges nutidshistoria” berättar Lars Säfström.

Dokumentären tog sex månader att genomföra och det var mycket  fascinerande att få inblick i detta stora nordiska företags historia, säger Anne Røgild. Det fanns väldigt mycket i de tre bolagens arkiv om SAS och dokumentären innehåller ca 60 % arkivmaterial och 40 % nya intervjuer.

Intervjuerna gjordes bl.a. med f.d. bolagschefer och en flygvärdinna från den allra första flygturen. Utmaningen med projektet var researchen och att få ihop historien, men det som förvånade Anne Røgild mest under arbetets gång var att alla som intervjuades var så berörda och personliga när de pratade om SAS.

SAS-dokumentären kommer att sändas vecka 37 på DR1 som har en historieslot. När NRK och SVT sänder vet man inte än, och Lars Säfström kommenterar min fråga om sändningen på SVT så här:

”SAS är kanske viktigast för danskarna som i Kastrup har landets största arbetsplats, därför bestämde vi också att det skulle vara DR som fick uppdraget att producera filmen. SVT ställde som villkor att vi skulle få göra en egen version av materialet om vi så önskade. Detta av två skäl: dels ville vi undvika att historien blev för dansk, dels vill vi kanske sätta mer fokus på utvecklingen efter flygets avreglering och vad som kommer att hända med detta krisande bolag i framtiden.

Det här är ju ett sätt att lösa ett problem med samproduktioner där varje land kan ha olika intressen i själva historien. Hur som helst så har DR gjort ett stort arbete med research och intervjuer med flera centrala personer i historien om SAS.”