Samarbete kring förklarande videor

Hur kan kunskapsinnehållet inom Nordvisionbolagen göras mer relevant på webben? Via ett samarbete mellan kunskapsredaktionerna vill bolagen dela med sig av explainervideor som fungerar i hela Norden.

Av: Michaela von Kügelgen

Färdigt material gjort av ett annat bolag som enkelt går att versionera med egen text – det är tanken bakom ett samarbete kring explainervideor. En explainer är alltså en video på några minuter som kort och tydligt förklarar ett tema eller ett ämne.

”Alla vi som jobbar med kunskapsinnehåll funderar på hur vi ska vara relevanta på webben. Video fungerar bra, speciellt för en ung målgrupp. Vi har begränsade resurser och gemensamma behov”, säger Nicolina Zilliacus-Korsström som är producent vid Svenska Yle Kunskap.

De nordiska länderna har en väldigt liknande kultur och därför finns det också mycket bolagen kunde samarbeta kring.

”Utmaningen är att hitta rätt teman att göra filmer på”, säger Pål Solum som är projektledare på NRK Skole.

Jeppe Kyhne Knudsen som är journalist vid DR håller med och anser att temaområdena kunde vara ännu smalare, till exempel explainers om naturen. Enligt honom är det svårt att hitta gemensamma ämnen som är relevanta för alla länder.

”Dessutom skiljer sig resurserna i länderna åt. Vi har både grafiker och programmerare, men det har de inte i de andra länderna. Utbytet skulle ge oss mer om de andra arbetade på samma sätt som vi”, säger Kyhne Knudsen.

Facebookgrupp för att underlätta samarbetet
För att en explainervideo ska fungera i alla nordiska länder får den inte ha voice overs, nationella symboler, talking heads eller textning. Textning och voice over kan göras av varje bolag efter att själva videomaterialet delats. Till exempel DR gör ofta videor med grafiska element som kunde översättas direkt – så det existerar redan en hel del material som kunde delas mellan bolagen.

En utmaning är att samla allt material till en plattform som är tillgänglig för alla. I dag finns både en Facebookgrupp och ett Drive-dokument.

”Där ska vi föra in information om grejer vi har på gång eller som redan är färdiga. Tanken är att det ska bli en bank eller ett kartotek. Det är ett sätt att modernisera samarbetet i kunskapsgruppen”, säger Nicolina Zilliacus-Korsström.

Att upprätthålla aktiviteten i Facebookgruppen är ändå inte helt lätt i arbetsvardagen.

”Jag har försökt bidra till gruppen och hålla den i gång, men det är inte så mycket aktivitet”, säger Kyhne Kundsen.

En större mångfald i produktionen
Fastän det finns ett intresse för samarbetet kräver det både tid och aktivitet för att det ska bli en rutin.

”Många är vana vid att jobba snabbt och ensamma. Det tar mer tid att göra en video tillsammans än med andra, men vi måste tänka på att det finns ett mervärde i det”, säger Nicolina Zilliacus-Korsström.

Hon påpekar att kunskapsredaktionerna i flera bolag är trängda och därför kan ett samarbete vara otroligt givande. Det behöver inte ens handla om att spara pengar, utan om att få en större mångfald i produktionen.

”Det är en rikedom när hjärnor från flera länder jobbar tillsammans”, säger Zilliacus-Korsström.

I den bästa av världar kan bolagen också dra konkret nytta av det de andra producerat. Enligt Pål Solum är det en god tanke att det som produceras av ett bolag kan användas mer eller mindre gratis av ett annat.

”Det är en bra deal om vi kan göra en film och få fyra gratis”, säger han.

Copyright måste beaktas
Riktigt så ser det ändå inte ut i dag. Samarbetet är i startgroparna och projektet söker sin form. Trots det finns det redan lyckade exempel på hur det kan fungera i bästa fall: svenska och finska Yle hade gjort en explainervideo om samer inför samernas nationaldag och den kunde NRK använda.

”Vi lade på egen norsk text och det blev en fin film som vi kunde lägga ut”, säger Pål Solum.

I vissa fall kan copyrightlagar ställa till det och göra delningen av materialet knepigare.”Rättigheterna är det svåra, såsom användningen av musik och arkivmaterial”, säger Solum.

För att samarbetet ska fungera krävs en aktiv koordinering. Solum berömmer Nicolina Zilliacus-Korsström för att hon gjort mycket. Själv påpekar hon att det också kräver ett intresse av bolagen som är med.

”Men alltid är det inte meningsfullt att få alla med, ett samarbete mellan två redaktioner är redan bra.”

På Svenska Yle är man vana vid att samarbeta med Yle Oppiminen.

”Vi är vana vid att tänka på att det ska fungera för två olika publiker”, säger Zilliacus-Korsström.