Rekordår for nyhedsudveksling

Udvekslingen af nordiske nyhedsindslag havde i 2006 et rigtig godt år – antallet af udvekslinger gik op med 10%.

Den nordiske nyhedsudveksling, som foregår via EBU, har de sidste to år haft en parallel nyhedsudveksling via en særlig nordisk database – ’Nordif’. Blandt andet som følge heraf udveksles der flere nordiske nyhedsindslag end nogensinde tidligere. Der blev i 2006 tilbudt i alt 1584 nordiske nyhedsindslag og der blev brugt 864, og det er ny rekord.

Åsulv Edland, som repræsenterer NRK i Nordvisions nyhedsgruppe, fortæller om billedet til højre:

– Indslaget handlede om fotoet av Bildt på styremeldinga Lundin Petroleum. Bildt gjekk ut av styret, men hans bilde var på omslaget til årsmeldinga. Etter han gjekk ut blei hans “bilde” tatt vekk. Hans kropp sto igjen, men denne kroppen fekk hodet av eit anna styremedlem. Denne fotomanipuleringa blei det laga avishistorier på og SVT hadde eit innslag, som vi fekk på Nordif-utveklinga, og som vi altså brukte i våre nyhetssendingar.

I 2006 blev det største antal af indslag udvekslet omkring det svenske valg, gratisaviskrigen i Danmark, Muhammed-tegninger, 100 år for Henrik Ibsens død, og Nordisk Råds litteraturpris. Ellers drejede de udvekslede indslag sig om politik, økonomi, kultur, transport, kriminalitet og ulykker. Nordif bliver også brugt til udveksling af sportsindslag. Hertil kommer at indslagene i stor udstrækning også bruges af EBU-medlemmer udenfor Norden. Kun Island deltager ikke i Nordif-samarbejdet.

Det skal også nævnes at NRK i november 2006 brugte 35 nordiske udvekslede indslag på web (mere end et om dagen!). NRK overvejer endvidere at producere et dagligt 10-minutters magasinprogram på hverdags-eftermiddage under fællestitlen ‘Vindu mot Norden’ udelukkende bestående af nyhedsindslag fra de øvrige nordiske lande.