Rapport fra de nordiske mediedirektører i december

Nordvisions samarbejdets styrelse; NV mødet, kunne på deres møde i DR Byen i København d. 1. og 2. december konstatere endnu et år med stor aktivitet, flere nye fremadrettede initiativer, og flotte resultater.

Allerede eksisterende klip på nettet kan nu udveksles
På NV – mødet besluttede Mediedirektørerne sig bl.a. for at efterkomme undervisningsgruppens og Nordvisionssekretariatets forslag om at ændre NV – retningslinierne, således at man i fremtiden kan udveksle klip, som allerede er publiceret på NV – bolagenes websitet. Der er særlig blandt de skole relaterede websites i NV – bolagene behov for at kunne udveksle relevante klip med hinanden.

Arkiv adgang permanent mellem DR, NRK og SVT
DR og NRK´s arkiver har, som tidligere beskrevet i en artikel her på sitet, i 2011 gennemført et projekt om nemmere og bedre research adgang til hinandens arkiver. Projektet har testet værdien af, at arkiv-medarbejdere har direkte adgang til hinandens databaser og udveksler klip.

Resultatet af dette projekt er meget positivt. Det er blevet bekræftet, at direkte adgang/søgning i hinandens arkiver – samt det tættere samarbejde – skaber ny værdi og åbner helt nye muligheder for at berige tv-produktionen i de to bolag med alternative arkivklip. Denne nye løsning viser sig at være både smidig, økonomisk og samtidig giver den mulighed for langt større udveksling af klip.

På NV – mødet besluttede SVT at man ønsker at indgå i en sådan permanentordning. I første omgang deltager DR, NRK og SVT i det fælles arkivsamarbejde. På sigt skal man undersøge hvordan ordningen også kan udvides til RUV og YLE.

Begivenhederne i Norge d. 22. juli 2011
Andre temaer var ligeledes på agendaen på NV – mødet. Blandt andet nyhedsberedskabet efter de tragiske hændelser i Norge d. 22. juli, som har givet alle NV – bolag anledning til at kigge deres beredskaber igennem. De øvrige bolag takkede NRK for at stille deres live-signal til rådighed for Nordvisionssamarbejdet, men roste også NRK for en meget sober nyhedsdækning af de voldsomme begivenheder.

Års resultatet blandt de bedste nogensinde
På NV – mødet fremlagde Nordvisionssekretariatet det foreløbige års resultat for samarbejdet i 2011. Selv om det endelige resultat for året endnu ikke foreligger, ser det ud til at blive et af de bedste år for Nordvisions samarbejdet. Der er foreløbig afsluttet i alt 63 samproduktioner i 2011, – hvilket har genereret 973 programmer (episoder) alt i alt, i alle NV – bolagene. Det er i alt 655 timers tv. Programudvekslingen mellem bolagene er stadig i gang på nuværende tidspunkt. Men til og med 1. nov. 2011, hvor alle de store screeningen næsten er færdige, viser et dog mindre fald i forhold til rekordåret 2010.

Ny ordførende for Nordvision fra SVT
NV – mødet var i øvrigt Annika Biørnstad´s (mediedirektør i NRK) sidste som ordførende, eftersom hun nu har siddet tre år som ordførende. Annie Wegelius (SVT) overtager roret fra Annika d. 1. januar 2012. Annie Wegelius er almen TV direktør i SVT.