Public service utredningen: tv-avgiften blir kvar

Større oberoende från staten var en av huvudtemaerna i public service utredningen, som överlämnades till den svenska kulturministern d. 30 juni.

Den svenska tv-avgiften byter namn till public service-avgift och momsbelägs med 25 procent, föreslår public service utredningen, som lades fram i juni.

– Momsplikten är den enskilt vigtigaste årgärden för att nå en effektiv utnyttjande av avgiften, säger utredaren Rose-Marie Frebran till DN.

Bolagen kan då dra av den ingående momsen. För att tittarna och lyssnarna inte ska få en dyrare avgift ska SVT, SR och UR kompenseras för förlusten av den utgående momsen med ett årligt statsanlag som motsvarar momsförlusten.

Utredningen konkluderar också, at sponsringen av public service ska minska till under hälften av dagens nivå.

Download hela utredningen SOU 2008:64 Kontinuitet och förändring (pdf)

Läs SVTs press release “Public service-bolagens vd:ar kommenterar public service-utredningen”