PRS blir SVT Programetik

SVT:s Programsekretariat, PRS, byter namn till SVT Programetik. Det nya namnet gäller från och med måndagen den 11 november 2013.

Skälet till förändringen är att SVT Programetik är mer i samklang med namnen på andra enheter och avdelningar inom SVT, som Strategi, Juridik, Kommunikation, Publik & Utbud, Inköp etc.

 Dessutom är det nya namnet lättare att förstå och mer relevant i förhållande till verksamhetens uppdrag.

Namnbytet innebär inga nya arbetsuppgifter eller i övrigt någon förändrad roll och ställning i företaget. SVT Programetik ska, liksom PRS gjort, ansvara för hanteringen av alla ärenden från Granskningsnämnden, samt i övrigt ägna sig åt intern publicistisk rådgivning till alla delar av företaget, intern och extern utbildning om regler, etik och publicistisk frågor, tillämpning och utveckling av policies, samt språkvård.

Programsekretariatet har som namn och begrepp en lång historisk bakgrund inom public service-bolagen. 1979 fick verksamheten den inriktning som i princip gäller fortfarande.