Positiv tjuvstart för barngruppen på Nordif2

I januari kopplas Nordvisionens barngrupp på det digitala utväxlingssystemet – Nordif2. Detta som andra grupp efter faktascreeningarna, som redan varit igång med tre screeningar under 2009.

Tanken var att premiären för barngruppen skulle vara screeningen i januari 2010, då man istället för att skicka band och DVD-skivor till varandra, skulle kunna sitta hemma på sina redaktioner och screena de erbjudna programmen digitalt i sina datorer. Och sedan enkelt via Nordif2 tanka hem de program man var intresserade av till de egna produktionssystemen.

För att testa att allt fungerade som det skulle, kom barngruppen överens om att ta hjälp av de medarbetare som jobbar med faktautväxlingen och skicka några gamla program emellan bolagen via det digitala systemet. Men testen föll ut lite för väl…

– Det fungerade ju så smidigt! säger Gunilla Wallin på SVT:s barnavdelning.

MGP Nordic var i full produktion i de olika länderna. Och den nordiska finalen i Stockholm var i antågande (28 november). Utan att något egentligt beslut tagits så började de lokala MGP-finalerna skickas mellan bolagen för sändning. Också denna gång med hjälp av faktamedarbetarna.

Många fördelar med Nordif2

Enligt Gunilla Wallin var det helt enkelt för svårt att vänta när en så smidig lösning fanns inom räckhåll.

– Nordif2 är ju suveränt. Det är så skönt att slippa bandhanteringen. Tidigare skulle ju banden till kopiering när de anlände. För det var man tvungen att boka tid. Sedan skulle banden kontrollköras och DVD-kopior skulle tas fram. Det var hela tiden köer till Digibeta-maskinen.

Den stora fördelen med Nordif2, enligt Gunilla Wallin, är just tidsvinsten. Det är inte bara hanteringen som går fortare – även besluten kan tas snabbare.

– Tidigare skulle man vänta tills berörda personer hade tillgång till en DVD, eller att man tillsammans kunde titta i ett redigeringsblock på en Digibeta. Nu kan man fatta beslut framför sin egen dator i samma ögonblick som programfilen laddas upp på Nordif2 av bolaget som erbjuder programmet.

Att hastigheten är en stor vinst intygas också av SVT:s faktascreenare Jesper Petersson. I den direktsända nordiska finalen på lördag presenteras alla deltagarna i förproducerade videoinslag. Dessa måste skickas ut i förväg till alla de nordiska länderna så att översättningen är klar till sändningen i respektive land. Men inslagen skulle bli klara i ett sent skede och redaktionen insåg att det fanns en stor tidsvinst i att även dessa kunde distribueras via Nordif2.

– Jag fick frågan av projektledaren hur fort vi kunde få ut materialet till våra nordiska kollegor, berättar Jesper Petersson. Jag svarade att om jag får det klockan nio så ska det nog vara överfört klockan tio. Och det klarade vi, med god marginal! Inom 45 minuter hade alla de nordiska bolagen artistpresentationerna på plats. Hade vi skickat det på band som tidigare så hade det ju tagit flera dagar!