Populær mobilhumor

Med Rubenmann-prosjektet har NRK for første gang startet et konsept på mobil som har generert aktiviteter på nett og tv, forteller Gunnar Garfors, utviklingssjef i NRK. Effekten var uventet stor, i ukene hvor prosjektet stod på for fullt førte interessen til en trafikkdobling på NRKs nettsider.

NRK fikk R&U-støtte til prosjektet ”Humor på mobilen” i 2006 og lanserte våren 2007 en 10 mobilhumorklipp på to minutter, som gratis har blitt tilbudt til nedlasting på mobil og iPod. Innslagene er bygget opp rundt Rubenmann, en fiktiv karakter som spilles av Harald Eia, en kjent norsk komiker – og er produsert av underholdningsavdelingen i NRK.

Gunnar Garfors fremhever markedsføringen av prosjektet som unik: NRK la materialet ut på både NRKs nettsider og You Tube og oppnådde 150.000 avspillinger på de ulike tjenestene og lå på topp på norske iTunes over nedlastninger.

– Å samarbeide med ”konkurrentene” våre på denne måten er en nødvendighet, det er viktigere for NRK at innholdet vårt ses av mange enn at det ses hos oss, sier Garfors. Med ”Rubenmann”, hvor brandet er så tett knyttet til en NRK-profil, egner seg også godt til slike eksperimenter.
                
I tillegg ble det opprettet en profil på nettverkstjenesten Facebook, hvor Rubenmann fikk tusenvis av venner og hvor redaksjonen fikk jobbe på spreng for å skape et digitalt liv for karakteren. – Vi hadde aldri sett for oss en slik massiv respons, forteller Garfors, og det gledeligste var at alt dette oppstod på mobil – først etter ti dager ble klippene tilgjengelige på nett og ble sendt på tv.

Betalingstjenester og public service innhold

– Den nye mediemeldingen som kom i mai 2007 – og som legger rammene for NRKs videre virksomhet – endret NRKs mulighet til å reklamere på tekst-tv, noe som betyr et kutt med fem millioner av inntektene på nye medier-området. Mulighetene for brukerbetaling og reklame på nett og mobil gjenstår imidlertid, selv om villkårene synes å ha blitt strammet inn noe.

– Tidligere var den eneste begrensningen at vi ikke kunne ta betalt for innhold som vi reklamerte for på tv. Nå har vi også fått pålegg om å skille public service innhold på nett bedre ut, sier Garfors.

– Mobilpenetrasjonen i Norge er svært god: 94% av befolkningen og 85% av ti-åringer har egen mobil, men brukerne skal vennes til det nye tilbudet, og til å benytte NRKs tjenester. Rubenmann-prosjektet er et forsøk på å i større grad ta brukerne våre på alvor og opprette en dialog, sier Garfors, og nytt innhold for mobil er definert inn i public service begrepet i den nye mediemeldingen.

– Betydningen av de nye retningslinjene om public servide innhold på nett og mobil vil vi måtte diskutere nærmere, men dette vil utvilsomt få stor innvirkning på hvordan vi produserer innhold og tjenester fremover.