Podcast på egen plattform stärker bolagens självständighet

Rädslan visade sig vara obefogad. När NRK beslutade att, med morot snarare än piska, börja leda lyssnarna till den egna plattformen NRK Radio så var användarna med på noterna. Även Yle arbetar under hösten aktivt med att göra sin egen plattform till nummer ett för public service-podcaster.

NRK:s podcast "Nyhetsblanding" uppdaterar sina lyssnare på det senaste. Foto: Från NRK Radio.

”Det handlar om vår redaktionella frihet och självständighet som public service-leverantör.”

Cathinka Rondan, radiochef i NRK, har alla argument hon behöver för att visa på vikten av en stark egen plattform för NRK Radio.

Ta bara alla de exempel på censur på tredjepartsplattformar som går att rada upp.

En av händelserna rör podcasten ”Det svarte flagget”, om de omkring 100 norrmän som reste till Syrien för att strida med IS.

”Där togs arabisk skrift bort från logotypen vi hade gjort. Utomstående gick alltså in och redigerade bilden”, berättar Rondan.

Andra fall handlar om sexualupplysning för unga som inte publicerats, och NRK:s logo som tagits bort.


NRK:s radiochef Cathinka Rondan. Foto: NRK.

Just logotypen hamnar mitt i knäckfrågan om de utomstående plattformarna.

”En stor del av dem som lyssnar via tredje part vet inte om att det är en podcast från NRK som de hör. Om vi fortsätter på den vägen så vet folk inte att det finns en mening med att NRK existerar. Det handlar i slutändan om tillit, att folket och politikerna vet vilket innehåll som NRK producerar”, säger Cathinka Rondan.

”Vi arbetar med att göra NRK Radio till det definitiva förstahandsvalet för folk som vill lyssna på våra podcaster.”
– Cathinka Rondan, NRK

Enkel logik i publiceringen

Från och med augusti gäller samma publiceringsprincip för de allra flesta podcaster från NRK. De blir tillgängliga en vecka tidigare i NRK Radio än annanstans, och innehåll som är mer än ett år gammalt plockas hem från utomstående plattformar.

Just enkelheten i principerna är viktig – det ska vara lätt för lyssnarna att förstå vad som gäller.


Viki & Köpi lockar de unga vuxna till Yles plattform Arenan. De är även kända från morgonshowen på radiokanalen YleX. Foto: Från Yle Arenan.

Resultatet hittills går tvärt emot det som en del var rädda för när planen diskuterades i våras: att lyssnarna inte skulle flytta med. Av norska podcasttoppens 30 översta platser innehas 17 av NRK-produktioner.

”Fram till och med i dag har vi ökat andelen lyssning på vår egen plattform från 10 till 20 procent. Vi tappar inga lyssnare på vägen. Så, det här fortsätter vi med”, säger Rondan.

Hon pekar på det rent public service-mässiga: NRK ska lyfta fram innehåll som lyssnarna behöver, inte det som är mest populärt eller som drar in mest pengar.

”Vi arbetar med att göra NRK Radio till det definitiva förstahandsvalet för folk som vill lyssna på våra podcaster, utan att irritera användarna så pass att de väljer bort vårt innehåll”, säger Rondan.


Aura Lindeberg är strategiskt ansvarig för podcast i Yle. Foto: Yle.

Yle går raskt mot exklusivitet

I Finland har även Yle gått in för att den egna plattformen, Arenan, ska vara platsen för att lyssna på bolagets innehåll.

Yles drag är måhända ännu mer radikalt. I våras godkände bolagets ledning principerna, som nu under hösten satts i arbete: Nästan alla Yles podcaster blir exklusivt tillgängliga på Arenan, och bara ett tiotal serier blir kvar på utomstående plattformar. De här är sådana serier som träffar målgrupper – främst unga – som Yle annars har svårt att nå.

”Det hela kokar ner till Yles förhållande till sina kunder – användarna. Där vill vi flytta kontakten till vår egen plattform.”
– Aura Lindeberg

Aura Lindeberg, strategiskt ansvarig för podcast i Yle, säger att det handlar om att ta kontroll över publiceringen.

”Vi måste göra de här rörelserna nu när det ännu finns mycket att vinna för framtiden. Det kan komma en liten nergång i lyssningen, men riktningen måste stakas ut nu. Vi ser tydligt att konkurrensläget har förändrats radikalt under de senaste par åren”, säger Lindeberg.