Pitch i Malmö i oktober

Den 24 oktober hålls nästa faktapitch i Malmö. Samtidigt pitchas också de bästa förslagen i formattävlingen som beställarna utlyste i höst.

På pitchen i Malmö pitchas projekt för nordiska samproduktioner. Dagen före pitchas i sin tur kulturprojekt för kulturbeställarna. Då hålls också en inspirationsdag för fakta och kulturproducenter.

Läs mer om mötet i Malmö.