Pilotprojekt lade grunden för fortsatt samarbete inom webbutveckling

Hur kunde samarbetet mellan utvecklarna i de olika Nordvisionbolagen se ut? Via ett pilotprojekt mellan DR, RÚV och Svenska Yle har bolagen skickat utvecklare på två veckor långa ”kodsprinter” för att lära sig mer om varandras sätt att jobba och för att hitta former för fortsatt samarbete.

Av Michaela von Kügelgen

Precis som på många andra områden inom Nordvision är utmaningarna för webbutvecklarna liknande i de olika bolagen. I ett utbyte mellan DR, RÚV och Yle har man försökt hitta sätt att öka samarbetet i fortsättningen.

”Projektet i sig har klart överskridit förväntningarna”, säger Kristoffer Söderlund från Svenska Yle som varit projektansvarig för utbytet.

Rasmus Klitgaard Kristiansen som är lösningsarkitekt på DR är också väldigt nöjd med projektet och tacksam över slutresultatet. Samarbetet har bland annat resulterat i en gemensam produkt.

”Men grunden för fortsatt samarbete är ännu viktigare”, säger han.

Alla tre bolag, DR, RÚV och Svenska Yle har haft en representant i ett annat bolags team för att delta i en två veckor lång ”kodsprint”.

”Två veckor är egentligen för kort tid för att göra något praktiskt men det är en lång tid att vara borta hemifrån”, säger Söderlund.

Han påpekar ändå att ett utomstående perspektiv alltid är bra eftersom det lätt blir så att man gör många saker av gammal vana.

”Nyttan av externa valideringar av det vi gör är värdefullt.”

Bättre lösningar och produkter

Målsättningen med pilotprojektet har dels handlat om att kunna arbeta mer kostnadseffektivt, men också om att skapa en grund för framtida utvecklarutbyte.

”Det är kanske inte ens fråga om att spara pengar utan om att göra bättre saker. Det är lättare att göra bättre produkter tillsammans”, säger Kristoffer Söderlund.

Ju bättre och precisare samarbetet är, desto mer kan bolagen dra nytta av det.

”Jag skulle vilja utforska det här mer och se hur vi kan få lösningar på våra gemensamma problem. Vi har börjat med webbutveckling men på lång sikt kan vi utvidga till API, personifierade algoritmer och mycket mer”, säger ledande webbutvecklare Helgi Pall Thorisson från RÚV som själv var två veckor hos Yle.

Peter Rønsby som är utvecklare på DR var också två veckor hos Yle. Under den perioden jobbade han främst med ett list-API (applikationsprogrammeringsgränssnitt), Limsa, tillsammans med Yles Drupal-team.

”Vi hade dagligen möten där vi diskuterade arkitekturen och datamodellen. Som med många POC:s (proof of concept) skrev vi om API:et några gånger och hittade en bättre lösning för varje gång”, säger Rønsby.

Enligt honom hjälpte upprepningarna teamet att konstant utveckla API-designen.

”I slutet av min vistelse hade vi en fungerande POC som kunde användas både som en demo för list-API:et och för vidare utveckling.”

Överlag tycker både Rønsby och Pall Thorisson att det var lärorikt att få vara i en annan organisation – de fick chansen att lära känna kolleger från Yle och bekanta sig närmare med aktuella projekt.

En gemensam grund viktig

Peter Rønsby lyfter också fram att det överlag finns en brist på utvecklare och då kan samarbete inom Nordvision ge mycket.

”Vi kan lätt dubbla antalet utvecklare via ett samarbete, det finns många intressanta möjligheter”, säger han.

Det finns ändå utmaningar när man samarbetar över bolagsgränser. Fastän det finns mycket likheter finns det också olikheter.

”Det är viktigt att hitta något att enas kring. Vi kom överens om en gemensam grund och så hade vardera bolaget sina specifika behov utöver det”, säger Rønsby.

Enligt Helgi Pall Thorisson lönar det sig definitivt i framtiden att ha ett gemensamt projekt för alla inblandade bolag.

”Men det kräver att det fattas ett beslut, vilket å sin sida kräver bra projektledarskap över hela Norden”, säger han.

Han hoppas att samarbetet nu ska utvecklas ytterligare.

”Jag hoppas att vi på RÚV kan bidra till projekten i framtiden.”

Plattform för att dela kod

Enligt Kristoffer Söderlund skulle det vara bra att i fortsättningen hitta nya former för samarbete. Till exempel kunde ett gäng utvecklare träffas i en veckas tid och sedan ha aktiv kontakt på distans.

”Att utvecklarna har möjlighet att se ett annat bolag och deras strategi har en inverkan och ger mycket.”

En konkret följd av det här utbytet har varit en gemensam plattform där utvecklarna kan dela kod.

”Det blir förhoppningsvis en plattform för många fler projekt”, säger Peter Rønsby.

Än så länge delas koden mellan bolagen men Rasmus Klitgaard Kristiansen påpekar att public service är en plikt, inte en tävling. Därför hoppas han att koden i framtiden skulle vara öppen för alla.

”Vi borde kunna dela koden med allmänheten. Det är ju trots allt de som betalat för den.”

Fastän själva utbytet nu är avklarat har projektet ändå inte tagit slut. Det ordnas möten varannan vecka och utvecklingen fortsätter. I höst kommer också slutrapporten.

”Det största hindret för samarbete överlag är en brist på standardisering. När man gör saker på olika sätt leder det ofta till friktioner och minskad nytta”, säger Rasmus Klitgaard Kristiansen.

På DR har man därför identifierat ett behov för intern standardisering och försöker också se på webbutvecklingen ur många olika synvinklar.

”Det här förbättrar vår förmåga att samarbeta med externa aktörer såsom andra public service-bolag”, säger Klitgaard Kristiansen.