Personlige anbefalinger på Urørt og Karrierekanonen

DR og NRK gik i 2013 sammen om udviklingen af en platform til de to søsterkoncepter for nye artister og bands i Norge og Danmark – Urørt og Karrierekanonen. I 2016 fandt parterne igen sammen om at udvikle den digitale platform, der giver brugerne mulighed for at uploade musik og deltage i musikkonkurrencer. Denne gang med et nyt greb – personlige anbefalinger til lytteoplevelser.

Skrevet af Henrik Hartmann

Formidling af nye artister og bands inden for rytmisk musik er en spændende opgave for begge public service-organisationer, og DR og NRK har valgt at udvikle Urørt og Karrierekanonen igennem en årrække. Både den danske og norske musikscene rummer mange nye talenter, og til trods for at det ikke længere er unikt at kunne tilbyde unge en platform for upload af musik til internettet, er DR og NRK med til at skabe opmærksomhed omkring musikken.

Fælles udfordringer
I foråret 2016 satte DR og NRK sig sammen for strategisk at finde ud af, om der var basis for at videreføre et samarbejde omkring udviklingen af den digitale platform. Det stod hurtigt klart, at udfordringerne var sammenfaldende. Der er kommet mange digitale konkurrenter, der tilbyder en platform for upload af musik, fx Spinnup, Bandwagon Music Studios, Soundcloud og selvfølgelig YouTube. Samtidig oplever DR og NRK, at det er vanskeligt at formidle ukendte numre med ukendte kunstnere til et almindeligt musikinteresseret publikum.

Fælles strategiske pejlemærker
Strategisk matchede dr.dk’s og NRK P3’s fokusområder hinanden, og skabte et stærkt udgangspunkt for at ideudvikle sammen. Dr.dk har i 2017 fokus på at styrke sit særpræg ved at stå tydeligere, hvilket modsvarer NRK P3’s fokus på at være modig. I begge tilfælde et ønske om at give klare løfter til brugerne og benytte markante greb i formidlingen. NRK P3 har fokus på at være , og det flugter med DRs ambition om mere personlig formidling. Brugerne skal kunne mærke personerne og engagementet bag konceptet. For det tredje har DR fokus på at skabe mere interaktion, mens NRK gerne vil opleves som udadvendt. Brugerne skal involvere sig, bidrage og dele indholdet, der i dette tilfælde er musikoplevelser.

“Vi har hatt enormt utbytte av å kunne jobbe sammen med DR mot felles mål, og sammen finne løsninger som gir musikken retning også utover landegrensene. Tett dialog og deling av erfaringer har gitt oss i NRK nye, verdifulle innsikter.” Mats Borch Bugge, Musikksjef NRK P3.

Et skarpere digitalt koncept
En fælles workshop i København bar frugt og resulterede i et nyt skarpere digitalt koncept. DR og NRK vil styrke sin rolle og position overfor både artister, bands og musikinteresserede brugere ved at fremhæve, at musikkyndige lytter til musikken på daglig basis og anbefaler musiknumre på de to sites.

”Det bliver fremover meget tydeligere med et koncept, hvor vi knytter personlige anbefalinger fra redaktionen, radioværter og etablerede musikere på både enkeltnumre og playlister. På den måde bliver de ukendte artister og ukendte numre mere tilgængelige.” Tore Hauerbach, redaktør, DR Medier Digital

Re-designet betyder samtidig, at der blevet ryddet op i funktionerne, og de vigtigste er blevet fremhævet og forbedret. Blandt andet vil numrene præsentere sig bedre ved deling på sociale medier. Målet er at tiltrække flere almindelige musikinteresserede brugere, og hermed også gøre det mere attraktivt for artister og bands at uploade til Urørt og Karrierekanonen. Som del af re-designet er der også udviklet en battle på forsiden, hvor brugerne præsenteres for henholdsvis Ukas Urørt og Ugens kanon, og hermed får brugerne også en indgang til at besøge det nordiske søsterkoncept.  

Nyt site versioneret til DR og NRK
Samarbejdet omkring strategi og koncept resulterede i fælles udvikling af helt nye sites til DR og NRK, som lanceres i foråret 2017. DR og NRK udviklede internt UX/design med brug af DR-ressourcer, og efter en tilbudsrunde fra tre eksterne IT-leverandører viste der sig basis for at gå et skridt videre og ikke blot dele koncept, men simpelthen også at få udviklet en fælles teknisk løsning. Derfor faldt valget på en platform, der supporteres internt hos både DR og NRK, og som lader sig integrere til de forskellige systemer, som DR og NRK i øvrigt bruger til publicering på dr.dk og nrk.no.

I 2013 stod NRK for udviklingsarbejdet, der blev udført af et IT-hus i Trondheim, men denne gang har DR styret udviklingen og samarbejdet med en ekstern IT-partner i København. De leverer en løsning til både DR og NRK med tilpasninger til begge kunder. Grundlæggende er der tale om samme løsning, og hermed er der også grundlag for et videre samarbejde om udviklingen af den digitale platform.