Papparollen under luppen

Papparollen har förändrats rejält under de senaste decennierna här i Skandinavien, och i ” Verdens beste pappa” (arbetstitel) vill nu NRK utforska vad det innebär för dagens fäder.

av Marianna Widmalm

Ansvarsfördelningen mellan man och kvinna har varit under kraftig förändring samtidigt som synen på vad bra barnuppfostran är snarast liknar en djungel.

Vägen mellan euforisk pappalycka och djup frustration kan vara kort när man får ansvaret för en liten men saknar förebilder, och gränserna mellan kunskap och åsikter är flytande. Vad är rätt och fel? Hur perfekt pappa kan eller behöver man bli? Dagens ideal gällande det perfekta livet ställer höga krav, man ska samtidigt sköta karriären och vara en närvarande förälder som både leker med barnen och gör dem rustade för framtiden.

De planerade sex entimmesprogrammen utvecklas av samma team som producerade «Teenage Boss», alltså ett gäng som redan har bra pejl på dagens familjer.

”Ved å prøve ut ulike ekspertråd blir de bevisste hva som er viktig og hva som ikke er viktig i barneoppdragelsen, hva som fungerer og hva som ikke fungerer for dem” säger Lars Karelius Noer, journalist på NRK Dokumentar og samfunn.

”Vi ønsker en bredde i castingen, møte kjernefamilier, mine-dine-barn-familier og alene-far-familier eller kanskje en to-fedre-familie. Vi ønsker også å møte foreldre med ulike grunnsyn og idealer, noen mer liberale og noen mer konservative enn andre. Noen som er opptatt av kontroll, andre som har lett for å leve i kaos. Vi ser også for oss en  bredde i de ulike typer ekspertene som skal brukes, enten det er en pedagog, en barnehage eller en annen familie som mener de har funnet en løsning på noen utfordringer.”

Serien har tilldelats 75.000 DKK i utvecklingstöd av de nordiska faktabeställarna som  gärna vill att pengarna skall användas till att göra en formatbeskrivning och bryta ner serien i en tydlig episodstruktur. Återpitchen av  ”Verdens beste pappa ”ska ske  hösten 2014 och om allt går väl blir serien klar för sändning hösten 2015.