Nytt rekordresultat för världens största regionala tv-samarbete

Det nordiska tv-samarbetet är större än någonsin. Aldrig tidigare har de nordiska public service-kanalerna samarbetat och utbytt program i lika hög utsträckning och aldrig tidigare har de nordiska tv-tittarna fått njuta av så mycket nordiskt program i tv.

Mikael Skog 

Nordvisionssamarbetet satte under år 2010 åter ett rekordresultat sett till antalet program. Antalet gratisutväxlade program steg med hela 35 procentenheter jämfört med år 2009. Också antalet samproduktioner hölls på en fortsatt hög nivå.

Totalt utväxlades och samproducerades nästan 4000 tv-program och ca 1000 nyhetsinslag ifjol. Det här visar att den stigande trenden från tidigare år håller i sig och rentav förstärkts .

 Statistik över antalet program i NV-utbytet

200820092010
programutväxling1923 pr.2049 pr.2781 pr.
samproduktion1690 pr.1340 pr.1210 pr.

En av de bakomliggande faktorerna bakom denna framgångssaga är det digitala distributionssystemet som gjort att samarbetet blivit både tätare, större, snabbare och mer modernt.  Nu är det lätt att även utväxla rykande aktuella program.

Det här gör till exempel att NRK och DR kan visa det svenska kulturprogrammet Kobra nästan samtidigt som det sänds i SVT. Under år 2011 kommer Nordvisionssamarbetet att undersöka  hur filöverföringarna  ytterligare kunde moderniseras så att systemet också bland annat ska klara av att hantera video i HD-format och multikanalljud.

Antalet samproduktioner har stabiliserat sig på drygt 1200 program per år. Förra året bjöd på nya samproduktionsprojekt som till exempel ”Hitlåtens historia”, ”Våra vänners liv”, ”Kom og leg” och ”Broderskapet”. Bland de rekordmånga program som utväxlats i programsamarbetet kan nämnas programserier som ”Spise med Price”, ”Korrespondenterna”, ”Strömsö”, ”I Zlatans fotspår”, ”Upptäcktsresan”  samt program om kronprinsessans bröllop i Sverige, bara för att nämna några.

För att sammanfatta blir Nordivsionssamarbetet mellan de nordiska tv-bolagen allt tätare, antalet program som gratisutväxlas verkar hela tiden stiga så att tv-tittarna ständigt serveras mera nordiskt program i sina respektive länder. Samtidigt är relevans och kvalitet något som allt mer kännetecknar samproduktionerna och det nordiska tv-samarbetet överlag.

Mer information om Nordvisions-samarbetet kommer i årsrapporten som utkommer i början av mars.

Mer information: Projektkonsult Mikael Skog; msko@dr.dk, +4528544004 eller generalsekreterare Henrik Hartmann; hrh@dr.dk, +4524248305