Nytt om public service – vecka 21

Yle har presenterat sin nya bolagsstrategi, konceptet skol-tv fick ett ordentligt lyft under våren, och Svenska Yle har hittat sin nya direktör. Det här och annat från public service-världen har vi uppmärksammat under denna vecka.

Illustration: Yle.

Du hittar också dagliga uppdateringar på Nordvisions Facebook-sida.


Yle presenterade sin nya strategi

22.5.2020

Syftet och värderingarna – där har du kärnan i den nya strategi som Yle presenterat. Under devisen ”Gemensamt för alla, unikt för mig” sätter bolaget fokus på att öka förståelsen och stärka samhället och kulturen. Det ska ske ansvarsfullt och tillförlitligt, med respekt för människan. 

“Under denna exceptionella vår har Yles speciella roll som upprätthållare av grundtrygghet i samhället och förmedlare av tillförlitlig information till alla finländare framhävts. Hela folkets Yle ska även i fortsättningen leva upp till förtroendet: vi ser till att vårt innehåll och våra tjänster är tillförlitliga och visar en allt mångsidigare bild av Finland”, konstaterar Merja Ylä-Anttila, Yles vd.

Gällande bolagets riktning säger strategin att ”Yle går mot de kommande hundra åren som en stark förnyare inom public service. Yle är gemensamt för alla och unikt för mig – för det finländska samhällets bästa”.

För att lyckas med sitt uppdrag måste Yle innebära ett mervärde för människor och för samhället, och ”endast ett Yle som är värt förtroendet kan genomföra sitt uppdrag och vara hela folkets Yle”.

Bolagets prestation ska mätas på flera olika sätt. Därmed ska Yle bättre kunna bedöma genomslagskraften i sitt innehåll.

Yles förvaltningsråd godkände den nya strategi den 19 maj, och den gäller från och med nu och tills vidare.Skol-tv har fått ett stort uppsving i coronakrisens nordiska länder, med stängda skolor och hemundervisning för många unga elever. DR:s utbud samlas bland annat under titeln ”Vikartimen”. Foto: DR.

Public service skol-tv blomstrar igen

20.5.2020

En renässans för konceptet skol-tv?

Den analysen ligger nära till hands, efter en vår med stängda skolor i Norden, och många unga som fått ty sig till hemundervisning och distanskurser, inte minst med hjälp av innehåll från public service.

För DR Skole låg trafiken till innehållet omkring 30 procent över det normala under de tre första veckorna efter att Danmark blivit ett nedstängt land.

Även om DR:s producent Carsten Nymann inte vill tala om en tittarsuccé för innehållet ”Vikartimen”, så menar han att det var värt ansträngningen.

”Vi har fått enormt mycket positiv respons från dem som använt vårt innehåll, men det hade gjort stor skillnad om vi hade varit där från dag ett. Vår bedömning är att vi helt enkelt var för sent ute, så att användarna möjligtvis redan hade hittat annat användbart innehåll på marknaden”, säger han.

I Sverige, som ju haft en annan strategi under coronavåren, såg UR en markant ökning i efterfrågan på material för distansundervisning.

”Det har överraskat oss mycket att alla program gått bättre. Vi har inte ökat vår sändningstid, men vi har i princip ompaketerat vårt utbud för hemundervisning”, säger utvecklingschef Ami Malmros.

Läs mer om skol-tv:s nya framgångstid i Nordvisions reportage.Johanna Törn-Mangs tar över som direktör för Svenska Yle den första juli. Foto: Ilmari Fabritius/Yle.

Johanna Törn-Mangs ny direktör för Svenska Yle

19.5.2020

Svenska Yles nuvarande mediechef Johanna Törn-Mangs blir direktör för enheten från den första juli. Därmed blir hon chefredaktör för Svenska Yle, och tar över ansvaret för personalen samt innehållet och utgivningen på svenska.

Som direktör för Svenska Yle kommer Törn-Mangs också att ingå i Yles ledningsgrupp. Hon tar över efter Marit af Björkesten, som lett Svenska Yle sedan 2012 och som nu blir chef för en ny enhet för strategi och publikrelationer.

”Behovet av trovärdig och mångsidig journalistik och högklassigt medieinnehåll på svenska i Finland kvarstår. Svenska Yle kan skapa ökad förståelse i dessa tider av ökad polarisering”, säger Johanna Törn-Mangs till Yle.SVT:s Christina Ågren. Foto: Anders Strömquist/SVT.

Nytt SVT-projekt söker talang på nya sätt

18.5.2020

Färre söker sig till journalistyrket, vilket gör mediebolagens rekrytering svårare. SVT Nyheter drar igång ett nytt projekt för att bredda sökandet av talang i hela Sverige.

”Det här är ett projekt som är helt avgörande för att vi ska klara bemanningen på ett bra sätt och lyckas med vår ambition att komma närmare alla i Sverige. Vi vill bli mer angelägna och bättre lyfta fram hela vårt mångfasetterade land. Det är i linje med det som varit min drivkraft som programchef – en initierad, relevant, angelägen Sverigespegling i SVT Nyheter”, säger Christina Ågren, projektledare och tidigare programchef för lokala nyheter och minoritetsnyheter.

SVT vill med projektet hitta nya medarbetare med från olika bakgrunder, som adderar perspektiv, nätverk och språkkunskaper.

Projektledare Christina Ågren har erfarenheter från Circom, en samarbetsorganisation för lokala nyheter i Europa. Genom detta har hon fått insyn i hur andra mediebolag agerat för att locka till sig ny talang med eftersökta egenskaper.

France Television har exempelvis samarbetat med universitetet i Lyon, och BBC Scotland ordnar öppna hearings och erbjuder traineeprogram.

”En del av projektet blir också att utforska hur vi kan skapa en arbetsmiljö som ännu bättre tillvaratar och utvecklar olikheter. Journalistiken behöver ständigt utmana invanda tankemönster och bredda perspektiv på nyhetsberättande. Jag ser verkligen fram emot att utforska nya möjligheter, som inte bara stärker journalistiken och SVT:s relation till publiken men även förbättrar förutsättningar för rekryterande chefer och branschkollegor som brottas med samma problematik. Det känns viktigt”, säger Christina Ågren.