Nytt om public service – vecka 20

NRK:s räckvidd har aldrig varit större, allt fler tar del av Yles digitala tjänster, och det nordiska public service-samarbetet resulterade i många pitchade projekt i dessa utmanande tider. Detta och annat har vi uppmärksammat denna vecka.

SR:s lokala kanal P4 Sjuhärad använde en innovation som bolaget utvecklat sedan flera år tillbaka, Next Generation, när de sände förmiddagsprogrammet hemifrån. Sara Nygren var programledare från vardagsrummet i Alingsås, Sara Kvist presenterade nyheterna från köksbordet i Målsryd. Foto: SR.

Du hittar också dagliga uppdateringar på Nordvisions Facebook-sida.


Egna innovationer gagnar utvecklingen i SR

15.5.2020

Sveriges Radio ska kunna sända varifrån som helst och när som helst.

I de här särskilt utmanande tiderna gynnar Sveriges Radios världsledande utveckling bolaget särdeles mycket.

Det konstaterar SR:s teknikdirektör Björn Heurlin, och David Gustafsson, chef för Produkt- och tjänsteutveckling (båda på bilden ovan).

”En utmaning med att kunna sända live, varifrån som helst, är tillgång till ett stabilt nät. Här har Sveriges Radio utvecklat en världsledande teknik i form av vår egen OB-väska (OB är en förkortning för Outside Broadcast). Väskan har flera SIM-kort och den tekniska lösningen väljer den operatör med bäst täckning och garanterar därmed en stabil överföring av ljud. Denna OB-väska kan vi använda runt om i världen”, skriver Heurlin och Gustafsson.

SR har också nyligen lanserat en annan egen innovation, MEDi. Genom den kan vem som helst delta i radioprogrammen.

”Den som ska intervjuas får en länk skickad till sig från en reporter, programledare eller producent på Sveriges Radio, och kan klicka upp den i sin dator eller mobil för att sedan delta i någon av våra sändningar eller bli intervjuad”, skriver Björn Heurlin och David Gustafsson.Ett av de pitchade barnprojekten. Foto: DR.

Intensiv nordisk pitchvår trots pandemin

14.5.2020

Nordvisions möteskalender bytte snabbt skepnad i mars. Från att ha varit fullspäckad med sedan länge planerade, fysiska möten runtom i de nordiska länderna, så fanns det plötsligt behov för en snabb omställning.

Lösningen blev att mötas online. Under våren har de allra flesta pitchtillfällen och programgrupp- och nätverksmöten hållits digitalt.

Resultatet? Hela 80 pitchade projekt, och närmare 50 ansökningar till Nordvisionsfonden så här långt!

“Det är viktigt att fortsätta med det goda arbete som vi har fått i gång, och även om det var lite färre projekt i några av grupperna så var det tillräckligt för att fortsätta. Själva pitcharna gick förvånansvärt bra, och lät sig göras mycket bättre och effektivare än jag trodde”, säger Hera Ólafsdottir, beställare vid RÚV.“Nattens arvinger” är en av de serier som fått bättre distribution i Norden via det utvidgade dramasamarbetet. Foto: NRK.

Tempot höjs i dramasamarbetet

13.5.2020

Det nordiska dramat får allt större fokus i de nordiska public service-bolagens dramastrategier.

Samarbetet N12, eller Nordic Twelve, resulterar redan i mycket nordiskt drama, men målet är ännu mer av det bästa av nordiskt drama – först till public service-användarna.

”Vi blir utmanade av en ständigt mer internationell marknad när det gäller programinköp. I dag finns det flera stora, internationella aktörer som också köper nordiska dramaserier. Därför blir vi, som nordiska dramainköpare, tvungna att koordinera mer, bättre och snabbare. Vi vill också gärna intensifiera vårt arbete med att synliggöra för nordiska produktionsbolag att man kan vända sig till oss, Nordvision-bolagen, och öronmärka drama till en eller också flera partner samtidigt”, säger Steen Salomonsen, inköpsredaktör på DR.

De nordiska bolagen är också i färd med att närma sig varandra när det gäller on demand-rättigheter. Nordiska produktionsbolag, men också konkurrerande kanaler och plattformar, bjuds därför in till pitch.Foto: NRK.

89 procent daglig räckvidd för NRK

12.5.2020

Under året som gick använde hela 89 procent av Norges befolkning varje dag ett eller flera innehåll från NRK.

Detta skedde också i en konkurrens och ett medieutbud som aldrig tidigare varit större.

”NRK:s uppdrag är att uppfylla sociala, kulturella och demokratiska behov i samhället. Vi ska erbjuda innehåll som folk i Norge väljer därför att de upplever att det angår dem, att det ger resonans i deras liv och verklighet”, säger public service-chef Thor Gjermund Eriksen, och konstaterar att förra årets siffror gör att NRK når fler än någonsin tidigare.

År 2019 innebar också slutet på licensavgiften i Norge. Från och med i år finansieras NRK genom statsbudgeten. Mer finns att läsa i bolagets färska årsredovisning.Foto: Yle / Anne Hämäläinen.

Allt fler väljer Yle Arenan

11.5.2020

Yles tjänster ökar räckvidden. Jämfört med senaste år har bolagets online- och mobiltjänster vuxit med elva procentenheter.

”En snabb och tillförlitlig förmedling av information är mycket viktig, särskilt i dessa tider. Vi kan vara väldigt nöjda med att finländarna i de här tiderna av undantagstillstånd söker sig till våra tjänster mer än tidigare”, säger Yles vd Merja Ylä-Anttila.

Enligt den senaste undersökningen så är playtjänsten Arenan den i Yles utbud som intresserar finländarna mest. En delförklaring ligger i coronatillståndet.

”Användningen av nyhets- och aktualitetsinnehållet växte till en början med över 400 procent jämfört med det normala. Även vårt material för distansundervisning, och barninnehållet, hade en explosionsartad efterfrågan. Efter dessa ökade behovet av drama- och komediserier, för människor behövde också fly verkligheten”, säger Cilla Lönnqvist, programchef för Yle Arenan.

För Svenska Yles webbtjänst har våren inneburit en ökning i antalet besökare med 25 procent, jämfört med tiden innan coronakrisen.

“Både siffrorna och den respons vi får berättar hur viktigt det är att få information på sitt modersmål i ett läge där osäkerheten är stor. De senaste veckorna har tydligt lyft fram betydelsen av ett mångsidigt Yle som finns till för alla finländare”, säger Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.