Nytt nordisk formatsamarbeid?

Det var Randi Hellands idé, ‘Teenageboss’ som stakk av med hovedpremien på 100.000 DKK når Nordvision inviterte til idékonkurranse i anledning femtiårsjubileet. Både Randi og de andre 16 produsentene som deltok i ideworkshopen fikk ta del i den langsiktige gevinsten av en nordisk workshop: nye kontakter og ideer.

Stemningen var rimelig nervøs i kulissene når fire programmedarbeidere skulle pitche sin idé for de nordiske bestillerne og for publikum under Nordvisions inspirasjonsdag. Det er ille nok å skulle konkurrere om oppmerksomheten til bestillerne om man ikke også skal bli eksponert for kollegaer og sjefer fra hele Norden. Tilbakemeldingen fra bestillerne og publikums applaus fortalte at det var liten grunn til bekymring.

I bestillerpanelet satt Mary Gestrin (YLE FST5), Maria Groop-Russel (SVT), Flemming Hedegaard (DR), Riitta Jalonen (YLE) og Kristina Thomsen (NRK).

Pitcherne inkluderte Nicklas Backåberg (Maj  Maj Måne) som presenterte Reptilhjärnan, Ellen Wesche Guttormsen (NRK) pitchet Fordomsprøven og Erik Nilsen (DR) Songs from the bin.

Teenageboss

Men det var Randi Helland, NRK som gjorde rent bord og ikke bare vant bestillernes premie på 100.000 DKK, men også publikumsprisen.

– I Norge forbruker en sekstenåring tilsvarende 300 EUR i måneden og stadig flere unge havner i økonomisk uføre, argumenterte Helland og introduserte sitt konsept hvor det er tenåringen som blir økonomisjef i familien i en uke. Som rådgiver får hovedpersonen en millionærcoach, en kjent forretningsmann eller –kvinne som appellerer til de unge.

– Det eneste vi etterlyser er en enda tydeligere nordisk profil på idéene, sa Mary Gestrin, som etter pitchene delte ut premiesjekken til Randi Helland .  – Men vi syns alle ideene var svært gode og at flere enn Teenageboss egner seg som formatsamarbeid. Det er spennende om vi her ser konturene av det første faktaformat utviklet i Nordvision.

Om workshopen

De fire vinnere av Nordvisions idekonkurranse ble invitert til København for en to dagers utviklingsworkshop, hvor de sammen med 13 nordiske produsenter fikk utvikle ideen videre, fikk utfordringer fra medieforskerne og fikk trenet på en pitch som satt som et skudd. Workshopen ble ledet av Jesper Hyhne Petersen og Inge Bang Termansen fra DR Programudvikling.

– Det var en ny og meget gledelig erfaring å arbeide med nordisk konseptutvikling, forteller Jesper – deltakerne var engasjert og det var riktig fint å se at vi, på tross av våre kulturelle forskjeller, deler et tv-språk og noen felles referanserammer om produksjon som gjør det enkelt å samarbeide.

Flere av deltakerne fremhever også betydningen av de nye kontaktene, og ideskaper Erik Nilsen var strålende fornøyd selv om han ikke vant hovedprisen: – Jeg har har fått bra feedback på ideen min fra SVT og NRK var interessert i en annen av mine ideer, forteller han.

Henrik Hartmann understreker også at målet med workshopen var like mye å skape nye produksjonsnettverk som kåringen av en vinner: – Det er det sterke produksjonssamarbeidet som tradisjonelt har vært nøkkelen til Nordvisions suksess, og selv om vi i dag har større fokus på bestillerstrategi er det viktig med nettverk og personlige kontakter også på produsentnivå.

Om idekonkurransen

Hva skal vi samarbeide om i fremtiden? Dette var spørsmålet til Nordens produsenter når idékonkurransen ble utlyst våren 2009 – det ble bedt om forslag til samproduksjoner eller format som de nordiske land kunne samarbeide om, hvor den endelige premie var en sjekk med 100.000 DKK til utvikling av ideen.

64 ideer ble sendt inn, med et spenn fra fakta lifestyle til barn og dramatikk og med bidrag fra alle de fem nordiske land. En jury med medlemmer fra alle nordiske land hadde ansvaret for å velge de fire vinnerne, som ble invitert til København på Nordvisions regning.

Bilder, sitater og foredrag fra feiringen på jubileumssitet.