Nytänk ger resultat

Ett nytt sätt att arbeta inom den nordiska kulturgruppen inför Nordvisions pitchrundor blev en vitamininjektion för det nordiska programutvecklingsarbetet.

Av Marianna Widmalm 

Hörnstenen i den nordiska kulturgruppens samarbete består av producentgruppen som träffas regelbundet för att utveckla gemensamma projekt till Nordvisions pitchdagar två gånger om året. 

Detta utvecklingssamarbete, som bara är ett och ett halvt år gammalt, har redan gett resultat i form av gemensamma pitchar och programutveckling. Gruppens senaste möte ägde rum i Köpenhamn i form av en workshop, där kulturproducenter från SVT, DR och NRK arbetade fram två gemensamma idéer som skall pitchas på Nordvisions kulturdag i Stockholm den 27 oktober.

 

Kultur högprioriterat

Kultur är ett högprioriterat område i public service och alla bolag har i sitt sändningstillstånd kravet att erbjuda ett mångsidigt kulturutbud till sina tittare där kulturlivet skall bevakas, speglas och  kritiskt granskas. På grund av våra gemensamma värderingar i Norden är det lätt att samarbeta tvärs över landsgränserna vad gäller kultur, även om alla bolag också har ett särskilt uppdrag att värna om det egna språket. 

Det nya arbetssättet för att förverkliga nordiska samproduktioner har redan givit oss väldigt fina och uppskattade program inom kulturområdet som t.ex. ”Nordisk design/Nordiska rum” och ”Kultur i farozonen” och även kulturdokumentärer som ”Fonko!” och ”Nordic noir – The Documentary”. 

Ida Holten Ebbesen, som var med och utvecklade ”Nordiska rum” och är chef för kulturredaktionen på DR, uttrycker sig så här när hon pratar om det nordiska samarbetet: 

“Vi har på ganske få år fået et tæt og tillidsfuldt samarbejde, hvor alle parter byder ind med ideer, og hvor jeg oplever stor åbenhed fra bestillerne over for at være med til at løfte de fælles produktioner. Hos os oplever vi, at de nordiske projekter har en særlig kvalitet, både fordi de ofte har en grundig udviklingsproces, og fordi de fælles ressourcer giver os mulighed for at realisere ideer, der ikke kunne løftes af os hver især.”

 

Samarbete som präglas av engagemang

Behovet av ett gemensamt utvecklingsarbete blev uppenbart efter en nordisk pitchrunda i början av 2013 som inte resulterade i några gemensamma projekt. Marius Hoel, NRK:s redaktionschef för kultur, initierade det första mötet  i samarbete med NRK:s programutvecklare som ledde workshopen. NRK kallade tre producenter per bolag som skulle arbeta under två dagar med att utveckla ett nytt kulturformat. 

Arbetet resulterade i en formatidé som pitchades på nästa kulturmöte, beställarna gillade pitchen och gav uppdraget till NRK och SVT att gemensamt vidareutveckla idén till en pilot. Marius själv är väldigt nöjd med det nordiska kultursamarbetet och tycker att: 

 “Vi i NRK er veldig glade for det nordiske kultursamarbeidet og synes det fungerer som et inspirerende forum for pitch og utvikling av idéer. Samarbeidet er preget av stort engasjement, vilje til nyskaping og fungerer det som et godt faglig nettverk. Særlig mener jeg potensialet for utvikling av kulturformater er stort. Her finnes det ikke mye på markedet og vi står i en unik posisjon til å samarbeide om å få opp unike og universelle programformater til glede for alle partnerne”. 

Resultatet av den senaste workshopen i Köpenhamn kommer vi att få se på nästa nordiska kulturmöte i Stockholm den 27 oktober.