Nyt medieforlig på plads i Danmark

I Danmark er der nu indgået et politisk medieforlig for de kommende fire år. Medieaftalen får store konsekvenser for DR og vil betyde omfattende besparelser

Den nye medieaftale for 2011-2014 er nu på plads. Aftalen er et smalt forlig mellem partierne Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Medieaftalen indebærer blandt andet, at DR skal afgive den fjerde radiokanal, og der bliver udlagt mere programproduktion. Men samtidig får DR også penge til nyheds- og musikdækning og til en stor historisk dramaserie.

– Den aftale man har indgået her, medfører en generel svækkelse af DR. Og det sker vel at mærke på et tidspunkt, hvor der mere end nogensinde er behov for et stærkt dansk public service-alternativ. Den nye aftale vil betyde besparelser. DR har de seneste år gennemført store nedskæringer og effektiviseringer. Det kan derfor ikke undgås, at den aftale, som nu foreligger, vil få konsekvenser – også på programniveau, siger DRs generaldirektør Kenneth Plummer.

MEDIEAFTALENS HOVEDPUNKTER

* Konkurrence på public service-radio ved udbud af FM 4 som en nyheds- og aktualitetsorienteret public service-radiokanal uden adgang for DR til at byde.

* Styrkelse af public service-tilbuddene til danskerne ved videreførelse og udbygning af Public Service Puljen og udvidelse af puljens anvendelsesområde. Den får tilført 50 mio. kr. oveni de nuværende ca. 100 mio. kr. over hele forligsperioden.

* Udvidelse af den regionale sendetid uden for TV 2-sendefladen. TV 2-regionerne får 100 mio. kr. over forligsperioden.

* Forslag om (fra et forventet licensmerprovenu på i alt 135 mio. kr.) at tilføre DR 35 mio. kr. til styrkelse af DR’s nyheder og musik og 100 mio. kr. til produktion af en historisk dramaserie af høj kvalitet, der kan give danskerne kendskab til vigtige begivenheder i Danmarkshistorien.

* Bedre balance i støtten til dansk film sikres ved, at DR og TV 2’s forpligtelser i forhold til dansk film reduceres mod tilførsel af et tilsvarende beløb fra licensprovenuet til Det Danske Filminstitut.

* Indførelse af en markedsvurdering af nye væsentlige DR-tjenester, så public service-værdien fremover vejes op imod bl.a. mulighederne for private aktørers varetagelse af sådanne tjenester.

* Styrkelse af det private produktionsmiljø ved krav om øget udlægning af produktion fra DR til private producenter.

* Mere valgfrihed for de danske seere bl.a. ved afskaffelse af gældende krav i lokalplaner mv. om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg.

* Der åbnes op for produktplacering, så danske tv-stationer stilles bedre i konkurrencen med udenlandske tv-stationer. Det gældende forbud mod “breaks” i programmer opretholdes.

* Ingen licensstigninger.

Kilder: DR, Mediewatch