Nyt liv i kultursamarbejdet

På den første kultur-pitch i efteråret 2011, hvor de nordiske kulturbestillere havde mulighed for at dele nordiske udviklingspenge ud, deltog Mikael Nordlander fra SVT i Malmø med sin programidé ; ”Culture in the dangerzone”. Alle de nordiske kulturbestillere var enige om, at dette projekt have præcis dét, der skulle til for at kunne blive et interessant nordisk kultursamarbejde.

Af Henrik Hartmann

Ti nordiske kulturidéer deltog i konkurrencen om bestillernes gunst i oktober 2011 i København på den første nordiske kulturpitch. I januar 2011 besluttede fem nordiske kultur bestillere og fem nordiske kulturprogramchefer nemlig, at genoplive det nordiske kultursamarbejde. Et af redskaberne blev en årlig pose penge fra Nordvisionsfonden til kulturudviklingsprojekter på 300.000 d.kr. (40.000 euro).

SVT Malmø erfaren med nordisk samarbejde
Mikael Nordlander er producer og reporter på SVT i Malmø. SVT Malmø har stor erfaring med dokumentarisk historiefortælling og kulturelle produktioner, ligesom man også her har stor erfaring med nordiske musiksamproduktioner så som Stereo dk/se, ”Rock City og Hitlåtens Historia. Mikael Nordlander fortæller:

”Jeg oplever, at jeg arbejder på en meget åben arbejdsplads, hvor det er naturligt hele tiden at drøfte nye programidéer med kollegaer og chefer.  Eftersom vi har lavet og stadig laver en del kulturprogrammer, har jeg ofte været fascineret af den kultur, som skabes under nærmest umulige vilkår. Kultur i fængsler, i krigszoner og steder som f.eks. har været præget af naturkatastrofer. Pludselig gav det mening for mig at forsøge at sætte mange af disse histrier sammen i en programserie, da vi så, at man indførte en nordisk kulturpitch.”

Efter diskussioner med kollegaer og chefer i Malmø besluttede Mikael Nordlander sig for at udarbejde et programforslag til en nordisk samproduktion.

Stærk grundidé
Programforslaget Culture in the dangerzone er en slags kulturrejse i jagten på det positive i tilsyneladende håbløse regioner af verden. Reportage fra steder, hvor der alligevel findes mennesker, som ikke lader sig kue af de ydre omstændigheder. Mikael Nordlander fortæller:

“Det er jo utroligt interessant at læse om eksempelvis kvinder og moderne kunst i Afghanistan. Selvom det er interessant er det ikke noget, der sættes større fokus på i nyhedsovervågningen. “

”Culture in the dangerzone” modtog 130.000 d.kr. (17.000 euro) på kulturpitchen i København. Alle de nordiske kulturbestillerne var enige om, at her var en rigtig stærk grundidé, som man gerne så udviklet yderligere. Og netop caseresearch og problematikken omkring værtsrolle var nogle af de udfordringer, som bestillerne gerne så udviklet frem mod den næste kulturpitch i foråret 2012.

”Det er mit håb og min forventning, at udviklingsperioden kan bruges til dels at producere en pilot/dummy, og dels finde nogle rigtige stærke cases og personer, som også kan fungere som en slags lokale værter.”