Nyt fakta light-netværk

Producenter af fakta light-programmer mødtes for første gang i København d. 22.-23. oktober. Netværket skal mødes igen i Sverige til foråret 2008, og se om der er basis for yderligere samarbejde.

Der har længe været et ønske på mange forskellige niveauer i Nordvisonssamarbejdet om at repræsentanter fra produktionsenhederne for fakta light i Nordvisionsbolagene skulle mødes og inspirere hinanden. De mest populære programmer, der udveksles i samarbejdet i dag er netop fakta light- og livsstilsprogrammer, hvoraf flere programserier sendes i primetime i nabolandene.

Fakta light-mødet fandt sted i forbindelse med den nordiske faktagruppens møde. Bolagenes repræsentanter besluttede sig foreløbig for at danne et fakta light-netværk, som skal mødes igen i foråret i Sverige. Gruppen valgte Mikael Horvath (Projektledare, SVT Mellansverige), som ordførende. Han skal stå for koordineringen af forberedelser til næste møde. Mikael Horvath fortæller om mødet i København:

– Det mest inspirerande var utan tvekan att se exempel på de andra bolagens programproduktion. Men det var också intressant att få bekräftat att projektledare och programproducenter inom de nordiska bolagen brottas med exakt samma typ av frågeställningar och problem. Jag har visserligen träffat enskilda nordiska producenter förut i samband med mässor och seminarier, men nu var vi en hel grupp med samma arbetsområde som träffades och jämförde erfarenheter.  

Forenede behov på mange områder

Formålet med mødet var i første omgang at dele viden med hinanden omkring program, format og tendenser, samt at beslutte om der var grundlag for at indgå i et netværk og samarbejde fremover:

– Behovet for å utvikle ideer, teknologi, innhold og styrking av journalistikken forener våre interesser. Vi blir for små i våre respektive redaksjoner. Vi trenger et nettverk på tvers av landegrensene og Nordvisjonsamarbeidet kan vise seg å være svaret på våre felles behov. Samtidig er det kostbart at drive journalist og kan vi udveksle en lang række af forhold gratis, så bliver det pludselig rigtig interessant, vurderer Egil Sundvor fra NRK.

Mikael Horvath mener, at der findes fine forudsætninger for at komme i gang med udveksling af ideer og materialer i fakta light-gruppen:

– Flera programtitlar har ju systerprogram i de andra nordiska länderna. Ämnena inom exempelvis konsumentprogrammen är ju ofta lika över gränserna. Och även om det kanske inte går att utväxla enskilda reportage så är det ingen omöjlighet att utväxla grundidéer och research.

Del viden og lær af hinanden

Mikael Horvath vurderer, at de nordiske bolag borde kunne lære mere af hinanden – man behøber ikke ”opfinde hjulet på nyt” hver gang:

– Vi borde kunna utveckla programidéer och format gemensamt i mycket större omfattning än idag. Det finns ju redan exempel på samproduktion inom barn- och på underhållningsområdet. Det vill säga samarbeten där man delar på hela produktionsapparaten. Om vi hade fler samarbetet redan på utvecklingsstadiet skulle vi kunna få till fler projekt där vi kunde göra liknande samarbeten och därigenom få ner produktionskostnaderna.

På mødet kom man frem til at foreslå en række af mulige samarbejdsområder:

– Udveksling af ideer
– Webprojekter – fælles udfordring
– Udveksling af indslag eller programmer
– Co-produktioner om fælles nordiske temaer
– Samproduktioner – mulighed for at søge finansiering fra NV-fonden
– Sammenlignende journalistik
– Vidensdeling
– Satsningsområder 

Mere info: Mikael Horvath, SVT