Nyhetssamarbete över gränserna

2014 var ett rekordår för det nordiska nyhetssamarbetet. Efterfrågan förklaras dels av att användningen av nyhetsklipp på webben har vuxit. Tack vare samarbetet kan Nordvisionbolagen välja bland allt det material som partnerbolagen producerar.

Av Kristian Martikainen

Nordvisionsbolagen DR, NRK, RÛV, SVT och Yle utväxlade under 2014 ca 3 200 nyhetsklipp. Utbytet är på den högsta nivån någonsin. De nordiska public servicebolagens nyhetsredaktioner använder sig dagligen av material från kolleger över gränserna. Det är inte så mycket relaterat till ett visst ämne eller tema, som avgör vilka nyheter som intresserar i Norden över landsgränserna, utan det handlar om konkreta händelser.

”Det kan vara fråga om bomber i Malmö, oväder eller markanta uttalanden från politiker – som typiskt berör invandring. Så snart något blir stort nog flyttar det visserligen över till EBU:s nyhetsutväxling”, säger Bente Lundstrøm, journalist vid DR Nyheders utrikesredaktion.

Yle-journalisten Matti Pitsinki lyfter fram trähusbranden i Norge i början på 2014.

”Vi fick snabbt goda bilder och mera material från NRK än via EBU. Framför allt uppskattades de kommentarer som var på norska”, berättar Matti Pitsinki.

EBU är inte intresserat av material på de små skandinaviska språken, vilket gör nordvisionssamarbetet viktigt.

 

Skandinaviska kommentarer viktiga

De nordiska fiberförbindelserna möjliggör också att presskonferenser och liknande distribueras i realtid över hela Norden. Den möjligheten nämner DR-journalisten som en av Nordvisions styrkor.

”Förståelsen för varandras behov i Norden är gott hos de övriga bolagen, den språkliga gemenskapen och hur enkelt det är att utväxla material antingen genom Nordif3 eller direktsänt material via de nordiska fiberförbindelserna”, listar Bente Lundstrøm upp de goda sidorna.

Matti Pitsinki från Yles nyhetsredaktion vill lyfta fram hur ofta och enkelt lokala vinklingar och önskemål beaktas. De många kommentarerna man kan få på de nordiska språken ser han också som en viktig del av utbudet.

”Två klick med musen”

Förändringen i medievärlden kan till en viss grad förklara den växande utväxlingen. Efterfrågan av nyhetsklipp på webben har nämligen vuxit. Dels förklaras det ökade utbytet också av en nyare teknisk plattform, i och med att distributionssystemet Nordif3 togs i bruk i slutet på 2013.

”Överförseln till Nordif är mycket simpel. Två klick med musen och materialet är överfört. Metadatan sänder vi per mail. Det är oftast fråga om att klistra in manus och namnen på de medverkande på eget språk”, berättar Bente Lundstrøm.

Önskan om att stärka samarbetet

DR och NRK hade ett gott samarbete gällande teknik i samband med det senaste svenska valet.

”Än än gång försöker vi samarbeta om de teknikbehov som finns vid de kommande valen i år i både Finland och Danmark”, berättar Bente Lundstrøm och fortsätter: ”Då det fungerar är alla otroligt glada över resultatet”.

I Beijing och Washington med fasta korrespondenter fungerar samarbetet väl, med att dela både källor och material med varandra. Vid nyheter ute i världen som klassas som breaking news har DR, NRK och SVT lyckats med att använda varandras korrespondenter för direkta rapporter.

”Det finns en önskan om att stärka det nordiska samarbetet på händelser utanför Norden, som bevakas av flera bolag, men det finns ännu utmaningar med att få det hela att fungera”, säger Bente Lundstrøm.

På DR är man på det stora hela nöjd med hur den nordiska nyhetsutväxlingen fungerar, konstaterar journalisten Bente Lundström från utrikesredaktionen vid DR Nyheder.

”Vi har varken en egen nyhetskanal eller särskilt många nyhetssändningar på tv, så vi får redan idag egentligen mera innehåll än vi har behov för.”