Nyhedsudvekslingen i 2009

Udvekslingen af nyhedsindslag mellem de nordiske lande var oppe på over tusind indslag i 2009.

Antallet af indslag som blev udvekslet mellem de nordiske nyhedsredaktioner var i 2009 oppe på 1210 indslag. I alt blev 1013 bragt i de nordiske nyhedsprogrammer. Mange nyhedsindslag handlede i 2009 om politik og økonomi. Tallet på økonomi- indslag er højere end normalt på grund af finanskrisen. Der har desuden været mange indslag om miljø og klima. Klimatopmødet i København er forklaringen på dette.