Nye sjefer i NRK

Anne Britt Osland er ansatt som markedssjef og Øyvind Werner Øfsti som informasjonssjef i Markeds- og kommunikasjonsavdelingen. Dette er nyopprettede stillinger og et ledd i en omorganisering av avdelingen.

Anne Britt Osland kommer fra stillingen som promosjef. Promo vil inngå som del av den nye markedsenheten. Øyvind Werner Øfsti er i dag vaktsjef på NRKs intranett, og interninformasjonen vil også inngå i hans nye ansvarsområde.

– Jeg er glad for at Anne Britt og Øyvind går inn i disse nye stillingene. De kjenner organisasjonen godt, både egen avdeling og NRK som helhet – og har derfor de beste forutsetninger for å gjøre en god jobb, sier markeds- og kommunikasjonssjef Sigurd Sandvin.

Målsettingen med omorganiseringen er å sørge for at Markeds- og kommunikasjonsavdelingen speiler de øvrige delene av NRK og dermed styrker det samlede markeds- og informasjonsarbeid. I tråd med utviklingen for øvrig i NRK, vil avdelingen få en flermedial og sjangerinndelt organisering.