Nye muligheter i NV-databasen

Programgruppenes medlemmer kan nå selv melde om interesse i samproduksjoner og laste opp møtedokumenter på programgruppesidene. Endringene på NV-sitet beskrives her nærmere.

ENDRINGER I PROSJEKTKALENDER:

1. Alle kan meddele interesse
For å forenkle arbeidet med interessegivning i prosjektkalenderen kan nå alle medlemmer av en programgruppe gi interesse for sitt eget bolag.

I Samproduksjonsoversikten vil man ha mulighet til å gi interesse via en drop down meny. Når du endrer interessestatus vil det genereres en bekreftelsesmail som sendes til interessegiver og til prosjekteier.

Man skal imidlertid selv sørge for å informere de andre involverte om viktige endringer og huske at prosjektkalenderens status ikke er juridisk bindende: det skal også skrives kontrakt.

2. Deadline-varsel
Når prosjekteier har satt en deadline for tilbakemelding av interesse i registreringsskjemaet blir alle medlemmer av programgruppen varslet på epost om deadline, denne dato.

Det er bare brukere som har valgt ”Broadcast Company” i My Profile som kan gi interesse og som får varsel om deadline. Hvis du ikke har behov for disse meldingene kan du endre informasjonen i ”Broadcast Company” til — ikke valgt — .

PROGRAMGRUPPESIDENE:

3. Møtedokumenter
Møtedeltakere kan selv laste opp dokumenter til møtet: Stasjonsrapporter, Prosjektpitcher m.m. Disse skal altså ikke lenger sendes til sekretariatet.

For å laste opp dokumenter, logg på sitet og finn din programgruppeside under ’Programgrupper’ i venstremenyen. Last opp dine dokumenter i riktig seksjon.

MY PROJECTS

4. Oversiktslister
Her genereres en liste over alle prosjekter ens bolag er ko-produsent i, hvor du finner du en snarvei til alle prosjekter i gruppen så du enkelt kan endre deres status for ditt bolags interesse i produksjonen.

For spørsmål eller mer informasjon, kontakt sekretariatet:
Cecilie Stranger-Thorsen / +45 28 54 40 05
Veera Sydänmäki / +45 28 54 40 04

Merk at disse funksjoner kun er tilgjengelig for innloggede brukere som er tilordnet en programgruppe.

NB! En forutsetning for at dette skal fungere er naturligvis at det er registrert riktig epost-adresse og bolag i din profil, så sjekk dette når under My Projects / My Profile når du er logget inn.