Nye beslutninger på NV-mødet

På det netop afholdte NV-møde blev det bl.a. besluttet at nedsætte en nordisk webgruppe og en tænketank, og så efterspørges succeskriterier for programgruppernes arbejde.

Nordisk webgruppe

Kun ca. 5 % af samtlige igangværende 300 Nordvisionsprojekter er web-samproduktioner. Derfor besluttede NV-mødet at nedsætte en web-programgruppe, for at sætte skub i web-udveksling og samproduktion i Nordvision.

Webgruppen skal screene og udveksle konkrete websites, dokumentere best practise om samproduktion og versioneringer, samt producere retningslinier for fremtidige samarbejde.

Webgruppen skal bestå af folk fra KINKS-gruppen, som er en nordisk vidensnetværk, og webproducenter, som allerede har en erfaringer ud i nordiske web-samarbejde.

Tænketank

Udnytter vi vores fælles potentiale godt nok i Nordvision? Det skal en ”tænketank” nu undersøge.

NV-mødet besluttede at tænketanken skal komme med idéer til, hvordan vi får skabt et endnu mere dynamisk Nordvision. Tænketanken skal få Nordvisionssamarbejdet til at blomstre med flere kreative idéer og den skal se på, hvordan vi udvikler Nordvision i den digitale tidsalder.

Succeskriterier for programgruppernes arbejde i 2008

Det blev vedtaget at bede programgrupperne om, at opstille nogle succeskriterier for deres arbejde på næste programgruppemøde for det kommende år (2008).

Som udgangspunkt bør der opstilles mål for programsamarbejdet (herunder nye medier), mødeaktiviteten og samarbejdsdisciplinen, – og sidst men ikke mindst samarbejde med bestillerne.

Overføring af metadata og digitale filer imellem NV-bolagene

Det blev endvidere besluttet at igangsætte arbejdet med at finde en løsning for overførsel af metadata og digitale filer imellem Nordvisions-bolagene.

Arbejdet igangsættes så hurtigt som muligt, og udgangspunktet er at arbejdet skal udvikles på basis af dels ‘Nordif’– systemet, som de nordiske nyhedsenheder bruger til udveksling af indslagsfiler, og dels den nye Nordvisionsdatabase, som erstatter projektkalenderen til foråret.