Nyberg Frankenhaeuser blir mediedirektör för EBU

Svenska Yles direktör Annika Nyberg Frankenhaeuser blir mediedirektör i EBU. Hon tillträder den nya tjänsten den 1 februari 2012.

Till Svenska Yles nyheter säger Nyberg Frankenhaeuser att hon lämnar sitt arbete på Yle med gott mod. Bytet har inget att göra med Yles ovissa ekonomiska framtid, säger Nyberg Frankenhaeuser.

Det är en helt ny tjänst Nyberg Frankenhaeuser tillträder. I sitt nya jobb kommer hon att leda tv- och radioverksamheten i EBU som slagits samman. Också nyhetsverksamheten kommer att sortera under henne.

– De värderingar som Public service står för är också mina egna, säger Nyberg Frankenhaeuser till Yle. Som EBU-direktör kan jag arbeta för de här värderingarna. Hon säger sig också vara välinsatt i elektroniska medier och säger att den erfarenheten säkert har betydelse för EBU.

Nyberg Frankenhaeuser har varit direktör för Svenska Yle sedan år 2006.