Nya standardkontrakt för samproduktioner

Nordiska förhandlargrupppen har under senaste höst granskat samproduktionsavtalen för samproduktioner inom ramen för Nordvision-samarbetet.

Alla partnerbolag har godkänt dem, och de uppdaterade versioner finns att hämta på www.nordvision.org. Det är huvudproducentens ansvar att skriva avtal med de andra parterna i en samproduktion.