Nya programgrupper på Nordif2

En ny success för Nordvisonssamarbetet har inträffat under våren. För första gången har barngruppen genomfört en screening och gratisutväxlat program. Och i mars följde undervisningsgruppen efter och genomförde sin första digitala screening via Nordif2.

Det var med spänning som Nordif2 öppnades upp för två nya programgrupper under våren. Efter utbildningar, planering och organisation så var barngruppen den första gruppen ut på arenan. Och det var med glädje vi kunde konstatera att 110 barnprogram erbjöds under denna första screening.

Första gången man gör något nytt dyker alltid några ”barnsjukdomar” upp, så även denna gång och de var mest relaterade till bolagens olika workflow. Men screeningen var ändå en stor framgång och barnsjukdomar kan man alltid arbeta bort.

I dagsläget visar intresselistan att de 110 erbjudna progammen resulterat i 173 utväxlingar. D.v.s att varje program i genomsnitt utväxlats 1,57 gånger till andra bolag. Ett mycket gott resultat denna första gång barngruppen gratisutväxlat. Och i takt med att bolagen får varandras behov klart för sig kommer ”utväxlingsprocenten” öka än mer.

Även undervisningsgruppens utväxling var en framgång. Med kort tid på sig för att ta fram de program man kunde erbjuda, lyckades gruppen få upp 70 program på screeninglistan. Då screeningen precis avslutats är intresselistan inte klar, men undervisningsgruppen har ju tidigare erfarenhet av att utväxla program ”analogt”, så utväxlingsprocenten torde bli god även här.

Både barngruppen och undervisningsgruppen kommer nu utvärdera sina screeningar och under hösten är det planerat att båda grupperna ska ha var sin screening/utväxling igen.

Sedan tidigare screenas och utväxlas en mängd faktaprogram via Nordif2 och även flera av tv-arkiven har idag möjlighet att digitalt överföra program mellan bolagen. Nyligen har också arbetet inletts med att se över möjligheterna att flytta nyhetsutväxlingen, som idag redan sker digitalt via det gamla systemet Nordif1, till det nya Nordif2. Detta då Nordif1 snart faller för det digitala åldersstrecket.