Nya genrechefer på Svenska YLE

Till tjänsterna som genrechefer har valts Mika Kosunen, YLE Nyheter och sport, Jens Berg, YLE Fakta, samt Liselott Forsman, YLE Fiktion.

Svenska YLE går fr.o.m. årsskiftet in för tre genregrupper i programproduktionen.

Genrecheferna kommer att ansvara för sina respektive genrers programinnehåll, produktion och programutveckling. De har även budget och personalansvar för sin genre.

De nuvarande kanalorganisationerna berörs inte av förändringen. Organisationsförändringen träder i kraft vid årsskiftet.