Ny vision og målsætning

En ny vision og målsætning for Nordvision blev vedtaget på NV-mødet d. 29. og 30. november 2007 i Oslo. Samtidig efterlyser tv – og mediedirektørerne en mere hensigtsmæssig organisering af programsamarbejdet i programgrupperne.

Når det er bedst, er Nordvisionssamarbejdet resultatorienteret, ubureaukratisk og motiveret af personligt engagement. Når det er værst, er det besværligt, mangler kobling til de nationale programstrategier og til brugernes behov.

Disse konstateringer har været udgangspunktet for det tænketanksarbejde, der har fundet sted indenfor Nordvisionssamarbejdet det sidste halve år. Tankerne har Nordvisionssekretariatet nu samlet i en rapport, som NV-mødet (de nordiske tv – og mediedirektørerne) diskuterede i Oslo d. 29. – 30. november 2007. Her vedtog man bl.a. en ny vision og målsætning, og hvor man også diskuterede Nordvisions-samarbejdets – og særlig programgruppernes fremtid.

Ny vision og målsætning

At ”styrke det nordiske kulturfællesskab”, Nordvisionssamarbejdets overordnede perspektiv fra 1969, er en positiv effekt af det nordiske tv- og mediesamarbejde. Det er imidlertid ikke længere samarbejdets vigtigste målsætning. Derfor vedtog NV-mødet en ny vision og målsætning for samarbejdet:

Samarbejdets overordnede mål er at styrke public service i Norden og i eget bolag.

Idéen med Nordvision er at skabe merværdi for bolagene. Nordvisionens partnere samarbejder for at få mere og bedre public service indhold.

Erklæring om styrket samarbejde

Det må være Nordvisionens mål at sikre, at vi til enhver tid kan udveksle vores bedste indhold, og at vores samproduktioner bliver bedre, end det vi kan lave hver især.

Blandt andet derfor vedtog NV-mødet endvidere en erklæring om et styrket samarbejde;

Bolagene vil hver for sig – og i fællesskab – arbejde for at styrke Nordvisions-samarbejdet ved at: 

  • organisere den nordiske indsats i egne bolag mest mulig hensigtsmæssig for at sikre effektivitet på nordisk niveau og for at sikre øget volumen og kvalitet i samarbejdets resultater
  • forpligte sig til at tilbyde de bedste programmer til samarbejdet ved at aktivt søge at løse udfordringerne med nordiske rettigheder på programmer til udveksling og forsøge at sikre ”første option” til hinandens programmer og indhold – også hvad gælder eksterne produktioner
  • fortsatt dele generøst av sin viten

Højere programrelevans og handlekraft i samarbejdet

Den største udfordring for Nordvisionssamarbejdet er imidlertid at styrke relevansen af – og handlekraften i programsamarbejdet. På NV-mødet diskutere man således, hvordan man kunne skabe et endnu bedre og mere relevant samarbejde.

I lyset af at NV-bolagenes programbestilling i dag er drevet af bestillerne og at de gamle produktionsenheder ophæves og ligges sammen på mere hensigtsmæssige måder, – så man gerne, at man får færre programgrupper i fremtiden, og at de organiseres mere hensigtsmæssigt i forhold til bestillerstrukturen.  

Programgruppemøderne skal have strategiudveksling og beslutninger som sit hovedfokus, – og netværkssamarbejdet og idéudvikling må ske, efter behov i andre fora. Man skal desuden tilstræbe en projektorganisering af programsamarbejdet. 

Tv-direktører pegede desuden på vigtigheden af at programgrupperne arbejder med klare opdrag og mandater, og at hver programgruppe gør sig sit formål klart.

Generel set var der en enighed om, at man bør satse nordisk, der hvor man deler strategi og droppe projekter, hvor man ikke har samme strategi.

Til næste NV-møde i juni 2008 har NV-mødet bedt Nordvisionssekretariatet om, at udarbejde en beskrivelse af programgruppers nuværende formål, beslutnings-processer og resultater. Samt et forslag til en ny organisasion, som bedst mulig opfylder NV-møtets ønsker som beskrevet ovenfor.

Flere informationer:
Rapport fra tænketanksarbejdet: Mere ud af fælles indsats (pdf) – Dansk / Engelsk
Henrik Hartmann
, NVS (+45) 2424 8305