Ny undersøgelse: Under 40-åriges nyhedsforbrug får advarselslamper til at blinke

Unges brug af nyheder er flyttet til smartphones, men brugen af de digitale tilbud kompenserer ikke for tabet på public service-institutionernes traditionelle tilbud på tv og radio, viser undersøgelser fra DR og NRK.

Af Ib Keld Jensen

Public service nyhedsformidlingen til de under 40-årige er under pres.

Sådan lyder konklusionen efter, at mediforskningsafdelingerne i NRK og DR sideløbende har undersøgt public service nyhedsforbruget i de to Nordvisions-lande.

Undersøgelsen viser et fald på de traditionelle nyhedsmedier og da især på radio/tv blandt de under 40-årige danskere og nordmænd. At målgruppen har taget smartphones, sociale medier og nyheder på internettet til sig, er ikke overraskende nyt. Men det er bemærkelsesværdigt, at brugen af de digitale tilbud fra NRK og DR ikke kompenserer for tabet på de traditionelle platforme.

Kritisk på langt sigt
«Fremskrives denne tendens vil det få kritisk betydning for brugen af public service-nyheder og for public service-institutionernes betydning og rolle i samfundet,» vurderer medieforsker Lene Heiselberg fra DR Medieforskning, der sammen med sin kollega Iakob Prebensen fra NRK har stået bag de to næsten identiske undersøgelser.

Undersøgelsen viser desuden, at der er forskelle, når de to institutioner vælger nyheder.

”NRK benytter et bredere nyhedsbegreb end DR, når de vælger emner. De publicerer også gerne ‘hor, mord og ildebrand’, hvilket DR er forbeholdne overfor,” fortæller Lene Heiselberg.

Forskellene afspejler sig direkte i undersøgelserne, som viser, at NRK har bedre fat i de under 40-årige end DR.

Holder kortene tæt
De to undersøgelser er endnu ikke formidlet internt hos DR og NRK, og derfor har de to public service-institutioner valgt at holde undersøgelsens detailresultater tæt til kroppen.

”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det også er for at opnå en konkurrencefordel,” siger Lene Heiselberg.

DRs og NRKs analyseenheder står stærkt, fordi det netop er interne analyseenheder, som har indsigt i organisationen, har fingeren på pulsen i forhold til befolkningens mediebrug samt har adgang til mange forskellige datakilder, vurderer hun.

Til gengæld kan andre institutioner eller medarbejdere inden public service-formidling allerede nu få gavn af undersøgelserne.

Da befolkningen i Norden i store træk udviser en ens medieadfærd, stiller DRs og NRKs medieforskere gerne uddersøgelsen til rådighed for de andre public service-udbydere i Norden.

Undersøgelsen er gennemført med støtte fra Nordvision.

Kontakt for yderligere info:
Iakob Prebensen, NRK
Lene Heiselberg, M +45 2335 5161, lehe@dr.dk DR