Ny udbudsstrategi för SVT

Dagens medielandskap blir allt mer globaliserat, fragmentiserat och digitaliserat. Kommersiella aktörer möter detta med diversifiering och nischkanaler. SVT möter det med koncentration i broadcast och satsning på on demand, konstateras där i den nya utbudsstrategin för SVT.

Det här är i korthet de riktlinjer som SVTs programledning kommer att ha i utbudsprocessen:

Modern
Vi ska sträva efter att göra utbudet mer modernt och samtida, mer empatiskt och inkluderande. Med det menas exempelvis en tydlig utvecklad dramaturgi och ett effektivt berättande. Programmen ska på olika sätt ska spegla mångfalden i Sverige. Vi ska göra det populära bra och det viktiga populärt.

Nära
För att vara relevanta måste vi bättre förstå människors behov och intressen. Vi ska visa bättre att SVT producerar i hela landet och utöka både dialogen med publiken och möjligheterna för publiken att själv välja, delta och bidra. Programförslagen ska utvecklas och värderas utifrån hur programmen kan användas på olika plattformar. Vårt utbud på webben ska vara likställt med broadcast-utbudet; en självklar del av SVTs kärnverksamhet.

Kvalitet
SVT är känt för kvalitet och trovärdighet. Vi skärper därför vaksamheten för att säkra vår trovärdighet och vårt oberoende. Hög kvalitet och hög trovärdighet prioriteras före etablering av nya kanaler och tjänster. Kvalitet före kvantitet genom att göra färre, större och bättre program. Säsongerna förlängs och för våra populäraste program och färre men större sajter får lång livslängd.

Tydlighet
Med tydligare matchning mellan program och kanalprofil genom valen i uppdragsprocessen, tablåläggningen och programutvecklingen hjälper vi publiken att hitta SVT på den fragmentiserade mediemarknaden och stärker relationen till tittarna.

SVTs nya kanalstruktur

Utbudsstrategin innehåller också en ny kanalstruktur som tydligt pekar ut koncentrationen i broadcast och satsningen på on demand.

Det finns tre huvudkanaler: SVT1, SVT2 och SVT Barnkanalen. Med huvudkanaler menas de kanaler som SVT huvudsak producerar nytt material till. SVT1 är och ska fortsätta vara hela Sveriges television – bred, modern, varm. SVT2 ska förtydligas. Den ska fördjupa och utveckla, vara inkluderande och initierad inom framförallt fakta, kultur och samhälle utan att bli en ”finkanal”. Barnkanalen, slutligen, representerar ett prioriterat område för SVT. Ambitionen är att höja kvaliteten i kanalen.

SVT24 och SVTs engagemang i Kunskapskanalen betraktas som kompletterande kanaler, vilket innebär att de kommer att få en tydlig time-shift-karaktär. Här återutsänder vi material från huvudkanalerna, paketerat för ökad tillgänglighet och service för publiken. SVT Europa och SVT HD behåller sina nuvarande profiler.

On demand-utbudet förstärks. Publiken vill själv välja var, när och hur de ska se på tv. SVT Play kommer få en bärande roll med fler ingångar till utbudet. Det blir till exempel en Play med nyhetsutbud och en med Bolibompa-material.

FAKTA:

  • Utbudsstrategin är den övergripande riktning SVT ska ha för att göra de rätta prioriteringarna i allt programarbete och för alla publiceringsformer
  • Det handlar om vad SVT vill göra för att förbättra utbudet; göra det till ett vasst och attraktivt alternativ till kommersiell tv
  • SVTs programdirektörer Annie Wegelius och Jan Axelsson, kanal- och tablåchef Thomas Nilsson, samt chef för SVTi Lena Glaser har arbetat fram den nya udbudsstrategin för SVT
  • Strategin presenterades i oktober i Stockholm och den bygger bland annat på Nyhetsutredningen och utredningen ”Fri television i Framtiden”

Kilde: SVT