Ny søknadsrunde for NV-fonden

Den 7. mai er fristen for vårens søknadsrunde til Nordvisionsfonden. Alle søknader skal sendes til fondskontakten i ditt bolag, som innstiller og videresender søknader til behandling i fondets styre.

Fondsstyrekontaktene er:
DR:        Finn Rowold
NRK:      Arne Helsingen
RUV:      Bjarni Gudmundsson
SVT:      Thomas Nilsson/Christian Wistrand
YLE:      Ulla Martikainen-Florath

Det skal benyttes Nordvisions søknadsskjema for støtte til Produksjon og Research og Utvikling. Mer informasjon om de nasjonale rutiner omkring behandling av søknadene fås hos fondsstyrekontaktene.

Tildelinger
Fondstyrets møte foregår den 6. juni. I etterkant av møtet publiseres alle  tildelingene på NV-weben, og NVS sender ut beskjed om R&U tildelinger til søkerne. Fondsstyremedlemmene formidler informasjon om produksjonsstøtte i respektive bolag.

Neste tildelingsrunde sker høsten 2007 med frist 5. november.
 

Prioritering av søknader om Research og Utviklingsstøtte

Utover retningslinjene for Nordvisionsfonden, prioriteres R&U-ansøgningerne efter følgende kriterier:

  • At prosjektet er flermedialt
  • At søkeren selv skyter inn midler
  • At man har sikret seg støtte fra en annen nordisk partner
  • At midlene søkes til utvikling fremfor research.

 

Mer informasjon

For veiledning i søknadsprosessen, kontakt gjerne Nordvisions sekretariat:

Henrik Hartmann: +45 2424 8305
Cecilie Stranger-Thorsen: +45 2854 4005

Les også: Hvordan får man penge fra Kabelfonden, intervju med Finn Rowold.