Ny programgruppestruktur og udviklingsgruppe

Ny programgruppestruktur, ny udviklingsgruppe for faktaområdet, nye regler for R&U-støtte, og ny ordførende var blandt de emner de nordiske tv – og mediedirektører vedtog på NV-mødet i Helsinki.

Lue artikkeli suomeksi.

På NV-mødet d. 12. og 13. juni vedtog de nordiske tv – og mediedirektører en ny programgruppestruktur for Nordvisionssamarbejdet.

NV-mødet ønsker, at man fremover skal satse på nordisk samarbejde, hvor der er:

  • Fælles strategier og prioriteringer
  • Højt udbytte i forvejen
  • Samstemmende Public Service-forpligtelser
  • Fælles udfordringer

Følgende programgrupper skal fremover være kernen i Nordvisionssamarbejdet:

  • Børn
  • Drama
  • Undervisning
  • Undersøgende journalistik

Bestillere skal inviteres til programgruppemøderne af programgruppeordførende. Bestillerne skal som udgangspunkt være repræsenteret i alle programgruppemøder for at sikre koblinger til egne nationale programstrategier. 

Samtidig nedsættes en ad hoc ‘udviklingsgruppe’ bestående af bestillere fra NV-bolagene. Udviklingsgruppen skal se på fakta-området – i bredeste forstand -straks i efteråret.

Udviklingsgruppe ser på faktaområdet

Målsætningen for det fremtidige Nordvisionssamarbejde er blandt andet øget relevans. På denne baggrund skal den nye ad hoc udviklingsgruppe undersøge, hvilke særlige behov der er i de respektive NV-bolag for nordiske fakta-programmer og hvordan samarbejdet bedst mulig skal organiseres.

Udviklingsgruppens forslag skal fremlægges for næste NV-møde i november 2008. Repræsentanter til udviklingsgruppen udpeges af de respektive tv- og mediedirektørerne, og gruppen mødes første gang primo september 2008.

Faktagruppens ændrede status skal ikke skal forstås som en underkendelse af gruppens resultater, men som et ønske om at omtænke dette meget brede område – således at særlige dele af dette værdifulde samarbejde bliver endnu mere relevant for NV-bolagene.

Det understreges, at alle NV-producenter selvfølgelig stadig er meget velkomne til at ansøge om midler fra Nordvisionsfonden.

Nordisk udveksling stiger og stiger

TV- og mediedirektørerne benyttede NV-mødet til at udtrykke deres tilfredshed med at både volumen og relevansen stiger, når det gælder programudvekslingen.

Årsagerne til denne stigning blev diskuteret og flere bud blev fremhævet; den vellykkede organisering omkring udvekslingen, den forbedrede kommunikation med planafdelingerne, samt bolagenes satsning på prime-time, og det deraf øget behov for billigere indhold i de mere perifere dele af sendeskemaerne.

Desuden har Undervisningsgruppen de seneste år udviklet en stor gratisudveksling af programmer. I dag kommer ca. 25 % af den samlede gratisudveksling i Nordvision fra denne gruppe.

Endvidere blev potentialet for den fremtidige udveksling diskuteret blandt andet med udgangspunkt i det digitale distributionssystem. Her blev det noteret med tilfredshed at børnegruppen har taget initiativ til en gruppe, som skal planlægge øget udveksling.

Nordvisionssamarbejdet fylder 50 år i efteråret 2009

Inspireret af EBUs årlige TV-summit vedtog NV-mødet, at samle alle gode nordiske kræfter til en fælles inspirationsdag med efterfølgende fest i efteråret 2009 i DR Byen i forbindelse med Nordvisions 50 år jubilæum. Herefter er det meningen at programgrupper, faggrupper, NV-mødet og generaldirektører – har parallelle møder. En særlig nedsat programkomité skal stå for det indholdsmæssige program på inspirationsdagen. 

Nye regler for R&U-støtte og ny ordførende for Nordvision

Nordvisionsfondens styrelse vedtog i forbindelse med NV-mødet nye regler for R&U-støtten, hvor den vigtigste ændring er, at man går bort fra princippet om tilbagebetaling af udviklingsmidlerne (se artikel herom).

Desuden blev Annika Biørnstad, NRKs mediedirektør, valgt til ny Nordvisions ordførende for perioden 2009 – 2011. Annika Biørnstad har en solid nordisk baggrund, da hun dels har været tilknyttet til samarbejdet i Børn-og ungdomsgruppen, og dels tidligere har været direktør for Nordmagi.

Mere info: Henrik Hartmann, tel: +45 24 24 83 05