Ny faktasatsning om Nordens största naturkatastrofer

Den 9. august gikk alarmen for menneskeheten. Da slo FNs siste klimarapport at ekstremvær og naturkatastrofer vil bli langt mer vanlig.

Vulkanutbrott på Island år 1973.

Alarmklokkene er øredøvende, og bevisene er uomtvistelige. Temperaturstigningen vil få katastrofale konsekvenser for livet på jorda, sa FNs generalsekretær António Guterres.

Og det etter en sommer med flomkatastrofer i Belgia og Tyskland, hetebølger, skogbranner og ekstremtørke i hele verden – og varmerekorder i både Nord-Amerika (49,5 °C) og i Europa (48,8 °C).

Forskere og meteorologer er samstemte: Vi må dessverre belage oss på flere naturkatastrofer i tiårene fremover.

Tv-serie om naturkatastrofer i Norden

NRK og Nordvision arbeider i disse dager med en TV-serie om de største naturkatastrofene i Nordens historie. Serien vil ikke handle om klimaendringer – men vise hva vi trolig kan vente oss mer av fremover.

– Hva kan vi lære av tidligere katastrofer?
– Hva gjør du om du havner i et snøras?
– Hvordan skal vi unngå nye flomkatastrofer?

Serien vil ta for seg åtte nordiske naturkatastrofer i nyere tid. Prosjektet er under utvikling, så kom gjerne med innspill til oss på hva eller hvem vi bør ha med!

Her er et lite utvalg:


Foto: NRK:s arkiv.

Nyttårsorkanen 1992 på Vestlandet i Norge. 50-60.000 bygg knust.

Samtidig som orkanen feide innover norskekysten i 223 km/t gikk fostervannet for 21 år gamle Helle Ingulstad på Haramsøya langt ute i havgapet. Snart skulle ho forstå at ambulansebåten ikke hadde sjanse til å komme ut til den vesle øya hennes. Ho skulle bli nødt til å føde på gulvet til øyas lege – en mann som aldri før hadde vært med på en fødsel – mens orkanen rista i veggene.

Vulkanutbruddet 1973 på Heimaey, Island. 400 hus ødelagt.

En tidlig januarmorgen starta vulkanen Eldfell å røre på seg. Snart ble røyken til ild, de glødende lavamassene strømmet nedover mot byen, og øyas 5.300 innbyggere blei evakuert med fiskebåter. Men islendingene ga ikke opp øya si. De startet en kamp mot lavastrømmene – og for første og eneste gang ble en vulkan overvunnet.


Foto: NRK:s arkiv.

Snøraset 1986 i Vassdalen i Nord-Norge. 16 soldater kommandert i døden.

Sersjant Eivind Hovin var 20 år og ble kommandert til å lede ingeniørkompaniet sitt gjennom den trange Vassdalen under den store NATO-øvelsen i Troms. Det var meldt om stor snørasfare. Sersjanten og hans fenrik Stein Gunnar Frostrud hadde lyst til ordrenekt, men ga til slutt etter for forsikringene fra øverstkommanderende. Det skulle de aldri ha gjort.

Bare 15 av de 31 unge soldatene vendte tilbake.


Foto: Från NRK:s nätsidor.

Flommen 1995 i Gudbrandsdalen, Norge. 7.000 personer ble evakuert.

Jan Erik Rønningen og hans gravide Gunn Helen skulle gifte seg neste dag da alarmen gikk. Elva Glomma velta seg over alle flomsikringer. Huset deres var i fare. Gravemaskinføreren fra Flisa jobbet på spreng på mens demningen ristet og vannet begynte å trenge inn i gravemaskina. Snart skjønte han at det var uten nytte.

Skogbrannene 2018 i Sverige. 1/1000 del av Sveriges skog brant ned.

Denne hetesommeren ble det gjort totalt rundt 7000 utrykninger i Sverige for å slokke skogbranner. Det ble sendt brannfolk og brannhelikoptre fra Norge, Danmark, Tyskland, Litauen og Polen. Og de massive brannene tente en flamme hos en 15 år gammel skolejente i Stockholm.

Kvikkleireraset 2020 i Gjerdrum, Norge. 10 omkom.

Hvordan kunne man finne på å bygge store boligkompleks i et område det har gått tre store kvikkleireskred de siste 100 årene?


Har du forslag til andre naturkatastrofer eller kilder som kan være med?
Send innspill til webjorn.espeland@remove-this.nrk.no

Nordens största naturkatastroferSerien ska ta med tittaren i historien kring sex av de största naturkatastroferna som Norden upplevt under de senaste årtiondena.
Berättandet utgår ifrån de människor som var med när det hände, och som fick sin vardag totalt omkullkastad. Från forskarhåll kommer vi att höra om vad som kan göras för att det inte ska hända igen.
Grafiska effekter och historiskt bildmaterial visar en naturkatastrof i varje avsnitt. Produktionen, med NRK som huvudproducent, befinner sig i researchstadiet.